O nama

Ko smo mi?

Podrška u oblasti razvoja karijere i savetovanja studenata ima za cilj da studente pripremi za izlazak na tržište rada nakon diplomiranja, da ih poveže sa poslodavcima i da im pruži podršku u sticanju onih znanja i veština koje su potrebne u modernom poslovnom svetu.

Ideja o osnivanju Univerzitetskog centra za razvoj karijere i savetovanja studenata u Srbiji realizovana je zahvaljujući inicijativi Fondacije Prestolonaslednika Aleksandra za kulturu i obrazovanje i uspešnoj saradnji Univerziteta u Notingemu sa Univerzitetom u Novom Sadu. Beogradski Univerzitetski centar za razvoj karijere i savetovanje studenata je poslužio kao pilot centar za osnivanje i rad karijernih centara na univerzitetskom nivou u Srbiji. U procesu reorganizacije centralne administracije Univerziteta u Novom Sadu, tadašnji Centar za razvoj karijere na Univerzitetu postao je jedinica u okviru Centra za informisanje i odnose s javnošću 2016. godin i reorganizovan je u Službu za razvoj karijere i savetovanje studenata.

Uloga

Ključna uloga u oblasti razvoja karijere i savetovanja studenata jeste: da pomaže studentima Univerziteta u Novom Sadu u razvoju onih znanja i veština koje će im biti od značaja pri zapošljavanju; da pomogne u sticanju radnog iskustva tokom studiranja i saznanja o svetu poslovanja, te da pripremi studenate za uspešan prelazak na sledeći nivo razvoja karijere nakon diplomiranja.

Zadaci

Radi obezbeđivanja delotvornog sistema podrške studentima i diplomcima u razvoju znanja i veština koje će im biti od značaja pri zapošljavanju ili nastavku obrazovanja, osnovan je Univerzitetski centar za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Novom Sadu.

Zadaci:

  • Rad na razvijanju sposobnosti, znanja i veština koje su ključne za proces zapošljavanja studenata i diplomaca;
  • Pružanje pomoći studentima i diplomcima da dođu do informacija o mogućnostima dodatnog obrazovanja, stipendijama u zemlji i inostranstvu i do informacija o ponudama za posao;
  • Povezivanje zajednice studenata i diplomaca sa zajednicom poslovnog sveta

Korisnici

  • Svi studenti Univerziteta u Novom Sadu, kao i oni koji su diplomirali na nekom od fakulteta u protekle tri godine
  • Poslodavci
  • Zaposleni na fakultetima u sastavu UNS-a

Sve usluge Službe su besplatne za registrovane studente i poslodavce.