Usluge za poslodavce

Radi ostvarivanja što bolje saradnje kompanija i preduzeća u Srbiji i povezivanja sa studentima i diplomcima Univerziteta u Novom Sadu, kao Univerzitetski centar za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Novom Sadu predlažemo Vam sledeće aktivnosti:

  • Prezentacije kompanije
  • Studentski projekti
  • Konkursi i takmičenja
  • Radionice i predavanja
  • Programi praksi i volontiranja
  • Honorarni i privremeni poslovi
  • Oglašavanje slobodnih radnih mesta
  • Sponzorstvo

Prezentacija kompanije

Predstavite se studentima i diplomcima koji traže posao, kažite svima zašto ste bolji poslodavac od drugih. Nudimo Vam promociju Vašeg preduzeća, poslovne kulture i profesionalnih vrednosti Vašeg preduzeća; Predstavite svoju kompaniju, profile profesija, Vaše poslovanje, politiku zapošljavanja i programe koje organizujete.

Studentski projekti

Pronađite studente da urade određeni projekat - prevod, dizajn, softversko rešenje, marketing nastup i sl. - dobićete kvalitentu uslugu, nove ideje i mogućnost da prvi odaberete nekog od najboljih stručnjaka sutrašnjice.

Konkursi i takmičenja

Dajte studentima konkretan zadatak ili problem koji treba rešiti. Pronađite najbolje i najtalentovanije igrače za svoj tim!

Radionice i predavanja

Podelite svoje znanje sa studentima. Održite im predavanje, radionicu, seminar... Utičite na to kakva znanja i veštine će Vaši budući radnici imati.

Programi praksi i volontiranja

Izvanredna prilika da na delu vidite svoje potencijalne zaposlene, da ih oblikujete prema svojim potrebama i da promovišete društveno-odgovorno poslovanje svoje kompanije. NOVI PORTAL ZA UNAPREĐENJE KVALITETA PROGRAMA PRAKSE U SRBIJI

Honorarni i privremeni poslovi

Vama su potrebni mladi, vredni ljudi za honorarne i privremene poslove, a našim studentima je potrebno praktično iskustvo - Centar je tu da Vas poveže.

Oglašavanje slobodnih radnih mesta

Možete oglasiti svoje potrebe za visokokvalifikovanim radnicima putem našeg sajta, direktne e-pošte našim studentima, na oglasnim tablama u Centru i na fakultetima.

Sponzorstvo

Budite sponzor aktivnosti koje realizuje Univerzitetski centar za razvoj karijere i savetovanje studenata. Vaši budući zaposleni će ceniti pažnju koju ste im posvetili dok su još bili na studijama.

Dajte zajednici u kojoj poslujete malo i to će Vam se vratiti sa kamatom kroz kvalitetne mlade ljude koji će voditi Vašu kompaniju u budućnosti.

Preuzmite brošuru za poslodavce

Brošura za poslodavce

Vodič kroz diplome

Informativni materijal za poslodavce. Vodič ima za cilj da doprinese boljoj informisanosti kako budućih studenata o studijskim programima tako i poslodavaca o reformisanim studijskim programima, lakšem prepoznavanju novih obrazovnih profila i diploma svojih sadašnjih i budućih zaposlenih sa visokom stručnom spremom. Vodič sadrži pregled svih studijskih programa fakulteta u sastavu Univerziteta u Novom Sadu.

Vodič kroz diplome