E-savetnik

Pisanje dobre biografije
Smernice za pisanje CV-ja i korisne fraze
Motivaciono pismo
Kako napisati dobru biografiju?
Šta je propratno pismo?
Pisanje dobre biografije
Klasične greške koje treba izbegavati pri pisanju CV-a
Pet načina kako nam volontiranje može pomoći u pronalasku posla
Kako obezbediti dobre preporuke?
Nemate dovoljno iskustva?
Pisanje CV-ja
Primer propratnog pisma
Europass primer CV-a
Kritika biografije
Ključni GLAGOLI za pisanje biografije i prijave za posao
Ključne FRAZE za pisanje biografije i prijave za posao
CURRICULUM VITAE - primer
Standardni sadržaj biografije
Na šta treba obratiti pažnju?
Pisanje efektivne biografije
Umrežavanje
LinkedIn saveti
Mreža poznanstava i nalaženje posla
Ko mi može pomoći?
Šta želim da postignem?
Šta da uradim ako me odbiju?
Kako da sačuvam uspostavljenu mrežu?
Koje su koristi od umrežavanja?
Kako da uspostavim kontakt?
Odakle početi?
Radno iskustvo
Kako diplomci mogu da iskoriste honorarne poslove za sticanje radnog iskustva
Zašto je radno iskustvo bitno?
Zašto je svako radno iskustvo dobro?
Kada je pravo vreme za sticanje radnog iskustva?
Kako najbolje iskoristiti slobodno vreme tokom studija
Ključne sposobnosti koje poslodavci traže
Kako da razvijete svoje veštine?
Studiranje
Govor tela u poslovnoj komunikaciji
Neverbalni signali
Govor tela
Fenomeni
Gestovi
Prvi utisak
Rad u malim i srednjim preduzećima
Rad u malim i srednjim preduzećima
USEFUL TIPS from the Centre for Career Development, University of Nottingham
Writing Skills for Applications and CVs
Writing a CV
Making the Most of Work Experience
Gap Year
Work Experience, everyone's talking about it
Job Interviews
Networking - What it is and how to do it
Making Career Decisions
No Idea about a Career?
Completing Application Forms
Motivacija
Struktura motiva za postignućem
Na pola puta do cilja i nagrade kao motivatori
Kako izbeći odlaganje izvršavanja obaveza?
Šta kada imamo problem sa motivacijom
Intervju za posao
10 najčešćih pitanja poslodavaca sa savetima i primerima odgovora
Različiti tipovi razgovora za posao
Kako se pripremiti za sledeći intervju?
100 potencijalnih pitanja na intervjuu
Nekoliko saveta kako sebi a obezbedite intervju
Intervju
Kako se obući za intervju?
Pet grešaka u traženju posla koje prave pametni ljudi
6 STVARNIH razloga zašto niste dobili posao
10 najčešćih pitanja poslodavca
Priprema za intervju
Šta vi da pitate?
Zlatna pravila za intervju
Poslovna komunikacija
Priprema za javni nastup
Kako da unapredite svoj javni nastup?
Poslovni bonton
Asertivna poslovna komunikacija
Istraživanje opcija
Greške pri traženju posla
Koja praksa je najbolja za Vas?
Pametne vođe postižu više uz pomoć volontiranja
Ključni elementi potrage za poslom
Ja želim posao, a ne proces
Sticanje saznanja: Posao ili dalje studiranje?
Donošenje odluka
Šta nakon diplomiranja?
Gde potražiti pomoć
Kako donosimo odluke
Prepreke kod odlučivanja
Ideje o karijeri
Istraživanje profesionalnih interesovanja
Upoznajte sebe
Točak života
Utvrđivanje ciljeva i plana aktivnosti
Svet rada
Istraživanje profesionalnih vrednosti
10 razloga za ulaganje u karijeru
Bez ideje o karijeri?
Prve ideje o karijeri
Informacije o fakultetima za srednjoškolce
Informacije o fakultetima za srednjoškolce
Istraživanje i planiranje karijere
Istraživanje i planiranje karijere
Točak života
Stres
Strategije samopomoći
Tip A i B ličnosti
Faze stadijuma sagorevanja
Dobar i loš stres

Edicija priručnici za razvoj karijere