Točak života

Imajte na umu da će nam ciljevi koje odredimo kao prioritetne u nekom narednom periodu života oduzimati određeno vreme, i može da se desi da to vreme bude oduzeto od nekih drugih naših životnih polja koja su nam, takođe, važna. Donji točak života prikazuje životna polja kojima manje ili više posvećujemo vreme i na koje usmeravamo našu pažnju. Kako biste doneli odluku vezanu za karijeru, razmislite koliko vremena ćete, na primer, u naredne tri godine posvećivati njegovom ostvarenju i koliko će to vreme biti u skladu sa ostalim životnim područjima. Možda ćete doneti odluku da ćete više vremena posvećivati karijernim ciljevima na uštrb rekreacije ili hobija, ali ukoliko ste doneli svesno odluku, trebalo bi da vam to ne donosi osećaj nezadovoljstva i nelagode u narednom periodu. Označite na sledećoj strani u Točku života na skali 1–10 koliko ćete kojem životnom polju posvećivati pažnje i vremena, uklapajući vaše karijerne ciljeve.