Kako da razvijete svoje veštine?

Pridružite se studentskoj ili sportskoj organizaciji, uključite se u volontiranje, vodite se ličnim interesovanjima i na taj način:
- Naučite da upravljate ili pomažete organizacijama
- Pratite aktuelna dešavanja na Univerzitetu
- Poboljšajte svoje komunikacijske veštine tako što ćete predstavljati svoje ideje drugima; komunicirajte sa ljudima iz različitih društvenih slojeva - neki od njih mogu kasnije biti korisni za umrežavanje.
- Razvijte svoje samopouzdanje tako što ćete upoznati što više ljudi
- Povećajte svoje samopouzdanje - prihvatite rizike i odgovorite na različite izazove
- Iskoristite priliku da budete deo tima koji se bavi rešavanjem problema


Koristite radno iskustvo da...
... proširite stručno znanje tako što ćete istražiti strukturu svog poslodavca, kao i njegove ciljeve i procese rada
... proučite operativne i interpersonalne procedure poslodavca
... se uključite! Nemojte da budete pasivni i da čekate da Vam zatraže pomoć
... istaknite svoje stavove, ali ne zaboravite da poštujete tuđe mišljenje!
... sumirate svoje utiske – napišite kratak izveštaj o tome šta ste postigli i naučili o sebi tokom rada u toj organizaciji