Na šta treba obratiti pažnju?

  • Da biste ostavili dobar utisak, biografija mora biti duža od jedne strane. Ali, nemojte preterivati. Poslodavci najverovatnije neće imati vremena da čitaju više od tri strane vaše biografije.
  • Izbegavajte papire u boji ili sa teksturom. Najbolje bi bilo da koristite čist, beo papir.
  • Napravite dobru, logičnu strukturu svoje biografije. Počnite od ličnih podataka, a zatim navedite obrazovanje, radno iskustvo i druge kvalifikacije. Najpre se navode podaci za tekuću godinu, a zatim, retrospektivno, za prethodne godine. Vodite računa da ne napravite stilske, pravopisne i gramatičke greške.
  • Ključne informacije moraju biti vidljive.
  • Izbegavajte duge pasuse. Bolje je da rečenice poređate po stavkama, jednu ispod druge.
  • Podebljajte naslove kako biste jasno podelili odeljke vaše biografije.
  • Poravnajte tekst ili ga rasporedite po stupcima.
  • Pažljivo rasporedite razmake.
  • Pišite profesionalnim i adekvatnim stilom.