Smernice za pisanje CV-ja i korisne fraze

Uvek imajte na umu sledeće:

 • Napravite logičnu strukturu CV-ja, da bude lak za čitanje.
 • Istaknite naslove sekcija u CV-ju (Lični podaci; Obrazovanje; itd.).
 • Važne informacije u CV-ju učinite preglednim i upadljivim.
 • Bez dugih paragrafa – bolje je da koristite „teze”.
 • Tekst CV-ja poravnajte tako da deluje uredno.
 • Obratite pažnju na prorede u tekstu.
 • Nemojte praviti gramatičke greške.
 • Vodite računa o mejl adresi. Naziv ne bi trebalo da bude šaljiv ili vulgaran, nego profesionalan – npr. Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..
 • Ukoliko prilažete sliku u CV-ju, budite odgovorni i nemojte slati slike sa proslava, godišnjih odmora i dr.
 • Nemojte da vam CV bude predugačak, ako za to ne postoji valjan razlog.
 • Izbegavajte mnoštvo boja i različite fontove u CV-ju.
 • Bez humora.
 • Pitajte nekoga za savet i utisak kada kreirate svoj CV (možda uočite zajedno neke greške).
 • UVEK prilagodite CV potrebama konkursa, tj. nemojte nikad slati isti. Tretirajte ga kao „rad u toku” i ažurirajte ga s vremena na vreme!

Sve ove odrednice služe kao orijentacija. Kad kreirate vaš CV, pročitajte ga još jednom i sami sebi postavite sledeća pitanja:

-Prvi utisak

 • Jesam li to ja?
 • Da li CV izgleda originalno?
 • Da li je privlačan za čitanje, sa jasno razdvojenim delovima i dovoljnim razmacima?
 • Da li dizajn izgleda profesionalno?
 • Da li su kvalifikacije navedene tako da čitalac može odmah da zaključi da li kandidat zadovoljava uslove?
 • Da li je dužina i sveukupan izgled odgovarajući, uzimajući u obzir stepen razvoja karijere i cilj?

-Izgled

 • Da li pruža vizuelno prijatan i uredan izgled?
 • Da li postoje elementi dizajna kao što su tačke, podebljana slova i crte koje vode čitaoca kroz dokument i ističu važan sadržaj?
 • Da li postoji ravnoteža između teksta i praznog prostora?
 • Da li su margine poravnate sa svih strana?
 • Da li su elementi dizajna kao što su razmaci i veličina slova korišćeni dosledno kroz ceo dokument?
 • Ukoliko je duži od stranice, da li druga stranica sadrži naslov?

-Delovi

 • Da li su svi delovi jasno označeni?
 • Da li su delovi poređani najboljim redosledom da istaknu najjače adute kandidata?
 • Da li je obrazovanje i radno iskustvo navedeno obrnutim hronološkim redosledom (poslednji posao kao prvi)?

-Dostignuća

 • Da li su naglašena dostignuća?
 • Da li su dostignuća razdvojena od odgovornosti?

-Relevantnost

 • Da li sadržaj ide u prilog cilju konkursa?
 • Da li CV obiluje bogatim rečnikom i odgovarajućim izrazima?
 • Da li su priložene dodatne informacije, kao što su nagrade i istraživanja

-Pisani stil

 • Da li je izbegnuto u prvom licu jednine korišćenje ličnih zamenica kao što su ja, moj i ostale?
 • Da li je tok sadržaja logičan i lak za razumevanje?
 • Da li je CV savršen koliko god može da bude, bez gramatičkih i stilskih grešaka?
 • Izbegavajte reči: mrzim, ništa, problem, uvek i nikad.
 • Imajte na umu da ne postoji jedan jedini, najbolji stil pisanja radne biografije.
 • Morate pronaći svoj sopstveni način pisanja, ali najpre morate savladati osnovna pravila.

Korisne fraze za pisanje radne biografije

 • Iskusan u / stručnjak za;
 • Efektivan / efektivno;
 • Sposoban za samostalno analiziranje problema i osmišljavanje rešenja;
 • Izuzetno razvijene komunikacijske veštine i veštine rukovođenja timom;
 • Sposoban za analizu i interpretaciju podataka;
 • Dobar u rasuđivanju i donošenju suda;
 • Odlične analitičke sposobnosti;
 • Uspešno ostvarivanje dobrih međuljudskih odnosa / konstruktivne saradnje u timu;
 • Veoma dobra koncentracija i usredsređenost na detalje;
 • Samoinicijativno obavljanje poslova;
 • Dobar u komunikaciji;
 • Sposobnost da se organizuju i motivišu saradnici;
 • Dobar u planiranju;
 • Pažljiv i metodičan pristup;
 • Precizan i tačan rad pod pritiskom;
 • Dobar organizator sa posebnim smislom za detalje;
 • Dobar timski igrač / u timskom radu;
 • Strpljiv, tolerantan i odličan u komunikaciji;
 • U stanju da veoma pažljivo sasluša druge;
 • Uverljiv, ali i taktičan;
 • Fleksibilan pristup promenljivim situacijama;
 • Dobro upravljanje promenama;
 • Odlučnost i preduzimljivost u izvršenju projekta do uspešnog ostvarenja cilja;
 • Aktivan u donošenju odluka;
 • Odličan u organizaciji vremena;
 • Odlično poznavanje numeričkih operacija i rada na računaru;
 • Sposoban kako za individualni tako i za timski rad;
 • Odgovoran u poštovanju zadatih rokova;
 • Razvijeno vizuelno pamćenje.