Svet rada

Pronalaženje ideja o poslovima i područjima razvoja karijere

Jednom kada ste saznali osnovne informacije o vašim interesovanjima, sposobnostima i vrednostima, možete početi da sakupljate ideje i podatke o mogućim poslovima koji će se možda uklapati u vaša interesovanja, sposobnosti i vrednosti. Ovde bi bilo poželjno: detaljno opisati idealan posao, uz definisanje najpoželjnijih osobina i osobina koje nikako ne bi smeo da ima taj posao, koje zahteve za osobinama ličnosti i vrste odgovornosti uslovljava taj posao i koje razvojne potrebe postavlja. Formirana slika idealnog posla u stvarnosti ne mora da postoji, ali služi kao orijentir i kriterijum za valorizaciju trenutnih i budućih opcija pri procesu razvoja karijere. U okviru ove analize potrebno je i da pratite dešavanja na tržištu rada, koja se poslovna područja razvijaju i kakve su potrebe na tržištu rada. U vezi sa tim je korisno anticipirati i buduće trendove za određene poslove. To je važno, jer danas neka zanimanja mogu brzo da postanu suficijentna, pa i da nestane potreba za njima. S druge strane, dešava se da se javljaju potrebe za zanimanjima za koja ne postoji obučen kadar, što manjini koja je anticipirala potrebu i usavršila se u nekom određenom poslu daje znatnu prednost na tržištu rada. Pri analizi opcija karijere potrebno je utvrditi kako kratkoročne, tako i dugoročne prilike za napredovanje. Traganje za opcijama u karijeri pretpostavlja aktivno uključivanje u komunikacijske mreže u okviru vaše profesije, praćenje poslovnih informacija i konsultovanje s kolegama i stručnjacima za razvoj karijere. Pri utvrđivanju opcija razvoja karijere potrebno je razmišljati u širokom dijapazonu, od uske vezanosti za jedno područje, jednu karijeru ili organizaciju, sve do otvorenog stava prema promeni karijere i razmišljanja o različitim putanjama razvoja karijere. Stalne i brze promene na tržištu rada zahtevaju pojedince sa izraženom fleksibilnošću i pokretljivošću.
Jedan od načina da ispitate svet poslova je kroz grupe karijera gde svaka deli slična interesovanja, sposobnosti i vrednosti. Kako čitate dole navedene načine organizovanja sveta posla, razmišljajte koje oblasti bi vama najviše odgovarale:

1.Umetnost i zabava – umetničko izvođenje i produkcija, talent menadžment u medijima, u umetničkim asocijacijama, konsultantskim kućama za medije i slično.
2.Umetnost i terapije za oporavak – terapeutska rekreacija i fizičko obrazovanje, umetnost, drama, ples ili muzičke terapije za specijalne grupe (deca s posebnim potrebama, grupe za stare...).
3.Usluge u zajednici ili porodici – savetnik u rekreaciji i igri za decu i stare, negovateljica dece, nutricionista, savetnik za mentalno zdravlje, kućne negovateljice, savetnik za žrtve nasilja.
4.Komunikacija u korporaciji – javne informacije, interni informacioni servis, reklamiranje, audio-vizuelna produkcija, menadžment u medijima.
5.Profesije vezane za ekologiju – ekologija kao nauka, planiranje u ekologiji, sistemska analiza i planiranje gradnje, urbanističko planiranje, menadžment u prihodima i održavanje zemljišta.

6.Zdravstvene usluge – zdravstvo, klinički psiholozi, higijena u industriji, gerontologija, socijalni radnik i slično.
7.Menadžment ljudskih resursa – planiranje ljudskih potencijala i zapošljavanja, lični razvoj i komunikacije.
8.Internacionalni poslovi – međunarodni odnosi, operacije u vladi, putne agencije, specijalisti za strane jezike.
9.Profesije u politici – savetnik u politici, činovnici u vladi, organizator u politici, komentator, pisanje javnih govora, ekspert u medijima i slično.
10.Izdavaštvo i istraživanje – pisanje, štampanje, dizajn, ilustrovanje, produkcija, reklamiranje, prodaja ili menadžment.
11.Mali i srednji preduzetnici – menadžment ili vlasništvo različitih preduzeća npr. za odeću, muziku, nakit i sl.
12.Konsultanti u treninzima i organizaciji – konsultanti u biznisu, savetnici za planiranje i razvoj zaposlenih.

Nakon što ste izabrali nekoliko oblasti zaposlenja ili specifičnih poslova koje biste voleli dalje da istražite, postavlja se pitanje kako ćete skupiti željene informacije o njima? Evo nekoliko načina prikupljanja podataka o poslu:

1.Prethodno iskustvo – Imate iskustva i saznanja o nekim poslovima zato što ste ih već radili. Razmislite o vašim predhodnim zaposlenjima tokom leta, honorarnim, volonterskim ili nekim drugim dodatnim iskustvima. Da li želite da saznate više o profesiji ili kompaniji za koju ste radili? Ili biste radije izbegli da radite ponovo za tu kompaniju ili da obavljate sličan posao?
2.Razgovarajte sa ljudima koji rade tip posla koji vas interesuje. Puno možete saznati o specifičnom poslu od osobe koja ga obavlja. Većina ljudi rado razgovara o svojoj karijeri. Napravite listu pitanja, zakažite sastanak i dođite do odgovora.
3.Pišite da biste dobili informaciju. Napišite pismo kompaniji po vašem izboru.
4.Čitajte o poslovima.

Sakupljanje daljih informacija

Da biste dobili neke ideje o tome kako želite da izgleda vaš stil života i vaša karijera, zamislite sebe za deset godina od ovog trenutka. Zapamtite da ovo nisu iste stvari. Svi moraju da rade kako bi zaradili za život, ali je važno biti aktivan tamo gde dobijate osećaj potpunosti i samovrednosti, ali i gde ste opušteni i gde vam je zanimljivo. Ne moraju sve ove aktivnosti biti povezane sa vašom karijerom.
Dok zamišljate vaš životni tok deset godina od sada, imajte na umu interesovanja, sposobnosti i vrednosti koje ste identifikovali i zamislite sebe u tipičnom danu budućeg života. Postavite sebi sledeća pitanja ako vam je potrebna pomoć pri stvaranju zamišljene slike:
• Da li ste sami ili ste s drugim ljudima?
• Da li ćete imati partnera? Porodicu? Koliko veliku?
• Gde ćete živeti?
• Da li ćete biti na toj lokaciji duže, ili ćete se često seliti?
• Kako izgleda prostor gde radite? Da li radite u kući, privatnoj kancelariji, na terenu?
• Da li imate kolege? Koliko ih je?
• Koje aktivnosti obavljate tokom radnog dana?
• Šta radite nakon radnog vremena? Koje stvari radite koje vas zabavljaju?
• Da li ćete najviše energije trošiti na poslu, u porodici, na slobodne aktivnosti?
• Na šta ćete trošiti novac?
• Da li vas takav način provođenja vremena i takav životni stil čine zadovoljnim?

Minusi i dobiti

Ocenite minuse i dobiti jedne mogućnosti u poređenju sa drugom, a u smislu poklapanja sa vašim interesovanjima, sposobnostima i vrednostima. Ovo je spisak pitanja koja možete proći istražujući potencijalnu karijeru:
1.Kakav je posao? Kakvi su uslovi rada? Da li se radi u kancelariji, na terenu, od kuće? Da li ima puno ljudi?
2.Kakve vas dužnosti očekuju? Koliko odgovornosti biste imali?
3.Koje veštine su vam potrebne?
4.Kakva edukacija ili trening se traži za tu poziciju?
5.Kakav je opseg plate?
6.Koliko je siguran posao jednom kada ste primljeni?
7.Kakve prednosti ima taj posao u odnosu na druge?
8.Kakve su pogodnosti koje imate na poslu?
9.Kakve su posledice prihvatanja tog posla? Čega treba da se odreknete ako ga prihvatite?
10.Da li postoji potreba za preseljenjem zbog posla?
11.Sa kakvim ljudima biste radili? Da li biste radije radili sami? Da li ste u kontaktu s klijentima?
12.Kakva je organizacija za koju biste radili? Velika ili mala, kakvu sliku imate?
13.Kakva pitanja imate u vezi sa tom karijerom?