Kako da sačuvam uspostavljenu mrežu?

Kako da sačuvam uspostavljenu mrežu?

  • Strpljivo gradite uzajamno poverenje.
  • Ne zaboravite da je u pitanju dvosmerni odnos - i vi ste deo nečije mreže!
  • Budite u kontaktu kako biste pratili promene u životu drugih ljudi (selidbe, promene posla...).
  • Pronađite osobu koja može postati vaš mentor - osobu kojoj možete verovati i kojoj se možete obratiti za savet; osobu na koju možete računati i čiju ćete podršku uvek imati.
  • Budite spremni da rizikujete.
  • Usavršavajte tehnike umrežavanja (telefoniranje, razgovaranje, pisanje pisama).