Ključne sposobnosti koje poslodavci traže

Motivacija i entuzijazam: pokažite da posedujete energiju i entuzijazam za izvođenje projekata u firmi. Pokazatelji su, npr. da ste član nekog stručnog tela kao što je Institut za biologiju, da ste volontirali u nekoj organizaciji čija je oblast rada vezana za vašu buduću struku, ili ste se u nekom periodu svog života angažovali i ostvarili dobre rezultate u oblasti koja Vas interesuje.

Timski rad: dobro sarađujete sa kolegama radi postizanja zajedničkog cilja. Primer je učestvovanje i realizacija grupnog projekta, treniranje grupnog sporta ili rad u nekom odboru.

Komunikacija: odnosi se na veštinu verbalne i pisane komunikacije. Pravi pokazatelji su pohađanje kurseva, prezentovanje, rad na nekoj poziciji koja je fokusirana na korisnike usluga, kao što je na primer, posao prodavca ili radnika u baru.

Fleksibilnost i prilagodljivost: podrazumeva mogućnost da se lako prilagođavate novonastalim situacijama. Lako ćete se prepoznati kao takvi ako ste odlazili na samostalna putovanja, radili honorarane poslove za vreme studija ili uspešno promenili smer.

Inicijativa i produktivnost: u mogućnosti ste da prepoznate i iskoristite dobru priliku, postavite i ostvarite sopstvene ciljeve. Dobar pokazatelj je već stečeno radno iskustvo, organizovanje sopstvenog udruženja ili nekog događaja u dobrovoljne svrhe.