Poslovni bonton

Imajte na umu da ne postoji druga šansa za prvi utisak!

Prvi utisak se formira u roku od 20 sekundi i na njega utiče: dolazak na vreme, rukovanje, predstavljanje, vizit karta, držanje i sedenje, oblačenje i boje. Sa druge strane, očuvanje dobrog utiska je aktivnost na kojoj je potrebno stalno raditi. Pre svega, nemojte zaboraviti na upotrebu četiri magične reči - MOLIM, IZVINITE, IZVOLITE I HVALA.


Pravila ponašanja u poslovnim kontaktima:


• Budite komunikativni na sebi svojstven način, a uz to poštujući pravila poslovne komunikacije!
• Neka vas odlikuje kreativan, operativan i dostojanstven odnos prema poslu.
• Potrudite se da budete tačni, uredni, odmorni, vedri i radno raspoloženi.
• Porodični problemi ne smeju biti „glavna tema radnog dana”.
• Kada pogrešite, uputite izvinjenje (kratko se izviniti, a ne detaljno objašnjavati zbog čega je došlo do greške).
•Potrudite se da budete ljubazan i dobar slušalac.
• Nastojte da zadobijete poverenje drugih – klijenata, zaposlenih, poslovnih partnera.
• Nikad ne obećavajte ono što ne možete da ispunite.
• Sa poslovnim parterima izbegavajte razgovore o politici i verskim opredeljenjima.
• Ne dozvolite da vaš poslovi razgovor karakteriše upotreba nepristojnih i pogrdnih reči, povišen ton, ogovaranje saradnika ili direktora.


Oslovljavanje – obraćanje – tituliranje 


Kako ćemo nekoga da oslovljavamo zavisi od doba starosti, relacije muškarac-žena, hijerarhijskih i drugih odnosa.
Prilikom upoznavanja, prvo se predstavlja muška osoba ženskoj, kao i mlađa starijoj. U profesionalnim institucijama sa jasno izraženom hijerarhijom, za oslovljavanje se koristi zanimanje ili funkcija – „Gospodine direktore”. Protokol nalaže da se diplomate i članovi vlade oslovljavaju na sledeći način: „Gospodine ministre”, „Vaša ekselencijo”. Pri obraćanju velikom skupu koristi se fraza „Dame i gospodo”, a na skupovima posvećenim jednoj profesiji „Poštovane koleginice i kolege”.
U poslovnoj korespodenciji, ukoliko se pismo upućuje nekom licu prvi put, počinje se sa „Poštovani gospodine/gospođo” ili „Poštovani gospodine Marković”.


Telefonski bonton 


• Podignite slušalicu pre trećeg zvona.
• Zapamtite uvek prezime i ime klijenta.
• Pažljivo slušajte sagovornika.
• Ne prekidajte ga dok govori.
• Budite pozitivni i srdačni.
• Izbegavajte poštapalice u govoru.
• Proverite da li vas je klijent razumeo.
• Primenite terminilogiju prikladnu nivou obrazovanja sagovornika.
• Stil u telefonskom razgovoru treba da bude konkretan, afirmativan, razgovetan i jasan.


Bonton elektronske prepiske 


• Subject treba da bude jasno definisan – u dve, tri reči formulisti temu razgovora, ukoliko je naslov dobar i primamljiv, zainteresovaće ljude da pročitaju vaš mejl.
• Pismo započnite pozdravom, završite potpisom.
• Poruka mora biti precizna, krakta i jasna.
• Pišite bez gramatičkih i pravopisnih grešaka.
• Izbegavajte šale i smajlije u poslovnoj korespondenciji.
• Na dnu pisma treba da stoji potpis koji uključuje poziciju u kompaniji i službeni kontakt.
• Vaš nalog treba da deluje profesionalno – preporučuje se format ime.prezime@__mail.com.