Prepreke kod odlučivanja

 

Donošenje odluke u vezi sa karijerom nije jednostavno. Verovatno ste i sami svesni faktora koji vam otežavaju donošenje odluke. Zabrinutost za sadašnjost, na primer, može u znatnoj meri da oteža naša razmišljanja o budućnosti. Pokušajte da identifikujete prepreke koje važe za vas. To će biti prvi korak u prevazilaženju tih prepreka.

Negativan stav može dodatno uticati na proces donošenja odluke.

On može poticati od:

  • nedostatka samopouzdanja;
  • straha od posledica donošenja bilo koje odluke;
  • netačnih ili nepotpunih informacija i nestručnih saveta koji otežavaju vašu procenu;
  • pretpostavke da je ono što želite van domašaja.

 

Najčešće, te prepreke nisu proizvod realnih okolnosti, već su rezultat naše nesigurnosti ili odbijanja da se preuzme odgovornost. Potrudite se da preformulišete negativne stavove i pretvorite ih u pozitivne.

Ako je strah ono što prepoznajete kao problem, korisno je da razmislite šta je najgore što se može dogoditi ako se vaši strahovi obistine. Od velike pomoći može biti razgovor sa savetnikom za vođenje karijere, koji će vam pravim savetima i informacijama pomoći da steknete realna očekivanja, ali i bolji uvid u sopstvene sposobnosti.

Objektivne okolnosti i spoljašnji pritisci mogu dodatno opteretiti i usporiti proces donošenja odluke. Stres i briga koju uzrokuju finansijski, porodični i zdravstveni problemi često nas demotivišu i ne dozvoljavaju nam da se usredsredimo na razvoj karijere. Očekivanja drugih su takođe faktor koji, svesno ili nesvesno, deluje na nas, baš kao i nedostatak samopouzdanja i nesigurnost zbog porekla, pola, nacionalnosti i veroispovesti.