Priprema za javni nastup

Šta je potrebno znati pre pripreme javnog nastupa ili prezentacije?

• Znati ko će vam biti publika/auditorijum. Prezentacija je interaktivni dijalog između publike i vas. Koliko publika zna o temi? Šta očekuju od prezentacije?
• Koncipirati osnovnu ideju i svrhu vašeg govora. Nije isto ako želite nekoga o nečemu da informišete ili ako nekoga treba u nešto da uverite.
• Razjasniti ideje i svrhu povezujući je sa naslovom teme.
• Shvatite kontekst (okolnosti) prezentacije. Ako ste u prilici, saznajte nešto više o okolnostima u kojima ćete držati govor. Da li je prilika zvanična ili nezvanična? Ko će i da li će neko pričati pre i posle vas? Koliko ćete vremena imati za prezentaciju? Da li ćete svoj govor morati da prilagodite fizičkim uslovima okruženja?
• Oslonite se na prethodnike, istražujući govore ljudi koje ste ranije slušali ili nađite druge govore iz različitih izvora.


Postavite sebi pitanja:


•Koja je svrha govora?
•Šta slušaoci očekuju?
•Šta vi očekujete?
•Šta želim da slušaoci zapamte?


Izbegavanje tipičnih grešaka

Ne znate šta se od vas očekuje. Zapitajte se šta publika želi da čuje i o čemu misli da ćete govoriti.
• Vodite računa o tome da se obučete pristojno.
• Pričajte bez prekida u govoru i oklevanja, ali ne suviše brzo, ni suviše sporo.
• Gledajte publiku – ne prekrivajte lice. Gledajte u nekoliko prijateljskih lica, a ne upadljivo u nekoga ili u audio-vizuelna sredstva, kroz prozor, u plafon i slično.
• Isključite svoj mobilni telefon.
• Vodite računa o utrošenom vremenu.
• Uvek ponesite rezervnu prezentaciju (na CD rom-u i na USB-u) za slučaj da nastane neki tehnički problem.