Kako obezbediti dobre preporuke?

Sastavni deo dobre biografije predstavljaju i pisma preporuke, koje imaju za cilj da ubede poslodavca da smo upravo mi idealni kandidati za datu poziciju. Zbog toga je veoma važno pažljivo odabrati osobe kojima ćemo poveriti pisanje preporuka i omogućiti nam da dobijemo željeno radno mesto. To su najčešće profesori koji nas poznaju, sa kojima smo sarađivali i imamo korektan i prijateljski odnos, kao i naši prethodni rukovodioci, koji su upućeni u naš rad.

U konkursima za stipendije i poslove se često navodi koliko je potrebno preporuka i koju titulu treba da imaju osobe koje nas preporučuju. Međutim, u izvesnom broju slučajeva to nije jasno naznačeno, te postoje nedoumice.

Kada navesti kontakte osoba koje obezbedjuju preporuke?

Spisak lica koja Vas mogu preporučiti je potrebno dostaviti kada Vam poslodavac to zatraži. Pojedini kandidati u samoj biografiji navode kontakte, međutim, ukoliko se radi o početnoj fazi konkursa za posao, poslodavci ih mogu kontaktirati i pre nego što im vi saopštite za oglas na koji ste konkurisali. Ukoliko želite da istaknete da imate preporuke, navedite u biografiji da su dostupne na zahtev (available upon request).

Kako izabrati osobu koja će Vas preporučiti?

Ukoliko smatrate da ste na korak do zaposlenja, pokušajte da kontaktirate lica koja dobro poznaju Vaše predispozicije i kvalitete i koja će Vam obezbediti najbolje preporuke (profesori sa kojima ste sarađivali, mentori). Takođe stupite u kontakt sa Vašim prethodnim poslodavacima. U slučaju da odnosi Vas i Vašeg bivšeg direktora nisu bili najbolji, svakako ga obavestite o tome da može očekivati poziv od Vašeg potencijalnog poslodavca.

Šta je neophodno naglasiti osobi koja Vas preporučuje?

Od izuzetne je važnosti da se napiše kvalitetna preporuka, koja će sadržati informacije o Vašim prethodnim poslovnim uspesima i projektima u kojima ste učestvovali. Opišite im detaljnije poziciju za koju aplicirate i napomenite da Vam je taj posao izuzetno važan i koristan za dalju karijeru, te da bi preporuka mogla da Vam pomogne u ostvarenju ovog cilja.


Koliko je preporuka potrebno?

Bez obzira na to što će Vas dobre preporuke izdvojiti od ostalih kandidata, nije potrebno dostavljati veliki broj. Uobičajeno je obezbediti onoliko preporuka koliko se od Vas zahteva. Ukoliko to nije naznačeno, sasvim je dovoljno poslati dve preporuke ukoliko je u pitanju konkurs za stipendije i do četiri preporuke ukoliko se radi o poslovnoj ponudi.

Nemojte se stideti da od profesora ili bivšeg poslodavca zatražite pismo preporuke, budući da ono može biti odlučujuće pri selekciji kadrova.