Sticanje saznanja: Posao ili dalje studiranje?

Istraživanje poslovnih mogućnosti

Možda ste već razmišljali o nekim poslovima koji bi vam bili interesantni, ili imate par ideja nastalih kada ste razmišljali sta biste voleli da radite, šta očekujete od posla i šta biste vi mogli da pružite. Sledeći korak bi bio da proverite koliko se te vaše ideje poklapaju sa onim sto ste možda planirali da radite.

Sticanje saznanja

Možete da počnete da stičete saznanja:
- Suzićete izbor poslova na vama najprivlačnije i najrealnije. Nikada ne možete da proučite sve postojeće poslove. Razmislite o onome sto je za vas najvažnije.
- Upoznajte se sa materijalima o karijeri dostupnim u štampanoj i elektronskoj formi – koristeći resurse Centra i našeg sajta.
- Razjasnite sve nedoumice u vezi sa poslovima koji vas interesuju.
- Istražite razlike u opisima radnog mesta, nastale usled uticaja različitog radnog okruženja.
- Razgovarajte sa ljudima u vezi njihovih poslova (umrežavanje) i steći saznanja iz prve ruke.

Posle ovog istraživanja konsultujte se sa savetnikom Centra koji će vam pomoći da razjasnite sve preostale nedoumice i istražite druge opcije.

Istraživanje: Čitanje

Naš sajt vas povezuje sa ključnim informacijama kojima možete pristupiti preko interneta.

Istraživanje: Iskustva drugih ljudi

Čitanje nikada ne može da vam pruži kompletan uvid u posao na način na koji to može razgovor sa onima koji se tim poslom bave. Navešćemo nekoliko načina na koje možete da dobijete informacije i ostvarite za vas u budućnosti korisne kontakte. Razgovarajte sa članovima porodice i familijom, prijateljima i poznanicima, ljudima koji su pre vas diplomirali – ukratko, sa svima ko može da vam pomogne.

Pauziranje od godinu dana, volontiranje ili otvaranje sopstvenog biznisa su neke od preostalih mogućnosti. One mogu biti podjednako značajne za vašu karijeru i razvoj, ali ćete morati da istražujete i planirate pažljivo da biste iz njih izvukli maksimum.