Istraživanje profesionalnih interesovanja

 

Aktivnosti u kojima uživamo mogu da budu dobri indikatori naših interesovanja. Interesovanja se definišu kao spremnost za bavljenje određenim poslovima koji nam pričinjavaju zadovoljstvo. Razmislite o aktivnostima u kojima najviše uživate, bilo da su one vrsta hobija, aktivnosti koje obuhvataju slobodno vreme, obaveze na fakuletu, profesionalnoj praksi ili na poslu.

Jedan od načina da savladate raznolike opcije posla i vaših interesovanja je da razmislite o Holandovom opisu „Ličnost i radna sredina“.

On sve poslove stavlja u šest radnih okruženja, a to su:

  1. Realistično: rad sa stvarima i objektima; mašine, posao na terenu, tehničke aktivnosti, inženjerstvo, itd. Osobe sa realističnim interesovanjima vole praktične probleme i rešenja, a uživaju da rade napolju, kao i sa životinjama, alatima, mašinama.
  2. Istraživačko: rad sa idejama više nego sa ljudima; naučni rad, analize i slično. Vole aktivnosti koje uključuju rad sa idejama, činjenicama i rešavanjem problema.
  3. Umetničko: rad koji uključuje umetničke aktivnosti kao što su reklame, crtanje ili slikanje, pisanje ili izvođenje muzike, pisanje knjiga, dekoracija, itd. Vrednuju samoizražavanje, a ne vole strukturu.
  4. Društveno: pomoć ili usluga drugima; obrazovanje, savetovanje, rad sa ljudima. Uživaju u poslovima koji podrazumevaju komunikaciju sa drugima i građenje bliskih odnosa.
  5. Preduzetničko: tržišne usluge, poslovni menadžment, trgovina, turistički agenti, advokatura. Osobe sa preduzetničkim interesovanjima cene prestiž i status, vole da obavljaju poslove gde do izražaja dolazi veština ubeđivanja, donošenja odluka predvođenja drugih.
  6. Konvencionalno: radne aktivnosti koje podrazumevaju rad sa podacima, menadžment, kancelarijski posao, računovodstvo, itd. Osobe sa konvencionalnim interesovanjima vole strukturu, red, pravila, propise, jasne granice autoriteta, preferiraju rad sa podacima radije nego sa idejama, a važna im je samokontrola. Vrednuju prestiž i status.