Na pola puta do cilja i nagrade kao motivatori

Na pola puta do cilja

Kada pređemo više od pola puta ka ostvarenju željenog cilja, moguće je da dođe do pada motivacije zbog toga što smo uložili dosta truda i energije, a cilj i dalje nije blizu. U tom slučaju ne brinite, ovo je normalna pojava. Verovatno vam je potrebno da se malo odmorite, nagradite sebe za realizovane aktivnosti do tog momenta, sagledate kakva dobit vas čeka kada ostvarite sam cilj i kako se budete bližili realizaciji cilja vaša motivacija će opet početi da raste. Kako sebi da pomognete u datim momentima? Ukoliko imate utisak da vam je opalo samopouzdanje i da vi niste dovoljno kompetentni da ostvarite cilj, razmislite o proteklom periodu u kom ste mislili da nećete uspeti, da je potrebno još mnogo energije za koju ste sumnjali da je imate, pa ste ipak uspeli. Na primer, kada ste bili mlađi, osnovno obrazovanje vam se možda činilo teškim, pa ste ipak uspeli da pređete dug put, završite srednju školu i upišete fakultet. Ukoliko imate utisak da vam samopouzdanje nije opalo, ali ipak imate manjak motivacije – razmislite šta je ono što vas čeka kada završite svoj cilj: više vremena za druge aktivnosti u kojima uživate, pohvala neke značajne osobe, da ste korak bliže ka ostvarenju vašeg sna da budete jednog dana lekar ili advokat?

Nagrade kao motivatori

Razmislite da li je određeni cilj za vas dovoljno podsticajan, odnosno koji motivatori proističu iz vašeg cilja. Motivatori se mogu definisati kao određene nagrade ili stimulusi koji pojačavaju žudnju za zadovoljenjem želja, odnosno podstiču na delovanje. Nagrade služe da motivišu da se neko ponašanje ponovi, kao što kazna služi, usled neprijatnosti koju uzrokuje, da se neko ponašanje ne ponovi. Zbog toga je dobro sebe nagrađivati za ostvarene zadatke, kako bismo održali svoju motivaciju osećajem zadovoljstva koji proističe iz nagrada. Kada nagrađujete sebe zbog ostvarenja pojedinih rezultata, možete se pridržavati sledećih saveta:

  • Koristite različite nagrade – prilagodite nagradu težini izvođenja zadatka. Viši nivoi učinka vode proporcionalno višem nivou nagrade.
  • Identifikujte željene nagrade – prilagodite nagradu ličnim preferencijama. Neka nagrada bude vama važna.
  • Koristite kako unutrašnje (samopohvale, samopri-znanja), tako i spoljašnje nagrade (u vidu kupovine, više slobodnog vremena i sl.).
  • Nagrada treba da je neposredno data nakon što ste završili pojedine aktivnosti