Šta želim da postignem?

Razmišljajte o krajnjem ishodu umrežavanja - šta je to što želite da postignete na sastanku sa nekom osobom. Da li želite da saznate kako određeni posao zapravo izgleda? Želite li da otkrijete postoji li negde mogućnost obavljanja stručne prakse ili volontiranja? Možda vam je potreban stručan savet u vezi sa izborom karijere koja bi vam najviše odgovarala?

Saznajte što više možete o osobi sa kojom želite da uspostavite kontakt. Koristeći sve raspoložive izvore informacija.

Formulišite ključna pitanja. Neka budu kratka, precizna i jasna.

Navešćemo par mogućih primera:

 • Možete li mi opisati jedan Vaš tipičan radni dan?
 • Šta vam najviše prija, a šta vam najviše smeta u poslu koji obavljate?
 • Ispričajte mi kako se vaša karijera razvijala. Da li mislite da je to tipičan sled za uspešne ljude u ovoj struci?
 • Koje su sposobnosti, kvalifikacije i veštine neophodne za uspešno obavljanje posla?
 • Da li ste naišli na neke prepreke i kako ste ih prevazilazili?
 • Kako se vaš posao menjao, razvijao?
 • Koji su najveći izazovi sa kojima se suočava vaša kompanija?
 • Možete li me uputiti na neke izvore informacija? Želeo bih da saznam nešto više o ovom poslu.
 • Kakvo radno iskustvo mi može olakšati razvoj karijere u tom sektoru?
 • Da li možete da pogledate moju biografiju i date mi Vaše mišljenje o njoj?
 • Poznajte li nekog sa kim mislite da bi trebalo da razgovaram o...?