10 najčešćih pitanja poslodavca

Kako se pripremiti za razgovor za posao?

Nakon što ste prošli prvu fazu eliminacije uglavnom Vas čeka razgovor za posao na kome će poslodavac sa svim kandidatima sprovesti razgovor kako bi ih bolje upoznao i video ko najbolje odgovoara potrebama firme. Razgovor za posao je situacija za koju se možete pripremiti unapred, jer postoje pitanja koja se najčešće pojavljuju tj. koja poslodavci najčešće postavljaju. Možete se pripremiti i tako što ćete se informisati o firmi, njenom uređenju, ciljevima, vrednostima. To će Vam pomoći da lakše odgovarate na pitanja, a i time ćete ostaviti pozitivan utisak na poslodavca.
U nastavku ćemo Vam predstaviti pitanja sa kojima se najčešće možete susresti na razgovoru za posao i primere odgovora. Naravno, idealan odgovor ne postoji i zavisi od posla za koji se prijavljujete, ali postoji neka zajednička ideja kojom treba da se vodite dok smišnjate i dajete odgovor.

 1. Koje su baše slabosti?
  Ovo pitanje najviše plaši većinu kandidate. Pokušajte da odgovorite tako što se nećete osvrtati na svoje slabosti, nego ćete u prvi plan staviti svoje prednosti. Potrudite se da ne spominjete lične kvalitete, nego da govorite o profesionalnim osobinama.
  „Trudim se da kontinuirano radim na unapređenju ličnih komunikacijskih veština kako bih posao/la bolji prezenter. Skoro sam prošla kurs asertivne komunikacije što nalazim kao veoma korisno iskustvo.“
 2. Zašto bismo trebali da Vas zaposlimo?
  Odgovarajući na ovo pitanje od Vas se očekuje da sumirate vaša radna iskustva.
  „Tokom petogodišnjeg rada u jednoj kompaniji unapredio sam svoje iskustvo i postigao sam značajan rezultat u čuvanju novca kompanije. Smatram da ovim iskustvom mogu da doprinesem promenama u Vašoj kompaniji. Ja sam pouzdana osoba i verujem da bi bio/la značajan (odličan) deo Vašeg tima.“
 3. Zašto želite da radite ovde?
  Pre razgovora za posao trebalo bi da istražite o preduzeću u koje idete na razgovor. Šta je to što je privuklo vašu pažnju? Šta to vama preduzeće čini zanimljivim? Razlog zbog koga ste se prijavili? Ljudi teže da budu ponosni na preduzeće u kome rade, što možete očekivati i od osobe koja vodi razgovor. Dakle, bilo bi dobro da možete da kažete nekoliko lepih reči o preduzeću. Da li se radi o domaćem ili međunarodnom preduzeću? Koliko zaposlenih ima? Da li je aktivno u zajednicii? Da li su proizvodi i usluge odgovarajućeg kvaliteta? kakve je filozofija preduzeća, njihova misija i vrednosti?
  „Zainteresovan sam za posao u Vašem preduzeću zbog toga što Vi vrednujete našu zajednicu i zbog toga što su vam Vaši zaposleni važni. Često u novinama piše da učestvujete u akcijama očuvanja okoline, kao i da podržavate akcije pomoći starijih građana. Vaši zaposleni imaju visoko mišljenje o preduzeću i proizvodima i deluju kao da su mnogo zadovoljni svojim poslom. Sve su to kvaliteti koji su menki nako zaposlenom važni.“
 4. Koji su Vaši ciljevi?
  Ponekad je mnogo bolje da pričate o kratkoročnim ciljevima nego da se upetljavate u dugoročne.
  „Moji neposredni, trenutni cilj je da dobijem posao u kompaniji koja teži da se razvija i širi. Moji dugoročni viljevi će zavisti od toga u kom smeru se kompanija razvija.“
 5. Zašto ste napustili/napuštate Vaš trenutni posao?
  Ako ste trenutno nezaposleni navedite razloge tako da ih pozitivno predstavite. „Uspeo sam da izguram prva dva kruga smanjenja zaposlenih, ali sam u trećem krugu koji je uključivao 20% redukcije i ja dobio otkaz.“
  Ako ste trenutno zaposleni fokusirajte se na to šta želite od novog posla: „Posle dve godine rada odlučio/la sam da se prebacim u kompaniju koja fokusirana na tim kako bih proširio svoje iskustvo.“
 6. Kad ste bili najzadovoljniji na svom poslu?
  Osoba koja vodi intervju tj. poslodavac želi da zna šta Vas motiviše. Bilo bi najbolje kada biste mogli da date precizan primer kada ste bili motivisani, uzbuđeni oko posla kako bi poslodavac dobio jasnu sliku Vaših preferencija.
  „Bio/la sam veoma zadovoljna na prethodnom poslu kad sam radio/la direktno sa mušterijama i njihovim problemima. Ovo je bio veoma bitan deo posla za mene.“
 7. Koje biste veštine doneli na ovj posao, koje drugi kandidati nisu u mogućnosti da pruže?
  Razmišljajte vam okvira. Ne ponavljajte svoju biografiju ili tipične osobine koje svako pominje – jake komunikacione veštine, timski igrač, vredan radnik i tako dalje. Ovo je vaša šansa da se stvarno izdvojite. Budite ubedljivi da vas poslodavac zapamti.
  „Bio sam pod mentorstvom jednog od najboljih prodavaca u našoj privrednoj grani. On me je naučio da je najbolji način da se pobedi ugovor je da se načini VAZ faktorom, da se načini nešto što konkurencija nije smislila. Zato sam premašio svoju prodaju za viš od 150% svakog meseca za 12 uzastopnih meseci. Upravo to je veština koja će vam doneti novac i to me čini najboljim kandidatom za ovaj posao.“
 8. Koje su tri pozitivne karakteristike koje bi Vaš bivši šef rekao za Vas?
  Ovde je najbolje da iskoristite pohvale šefa na vaš rad i uspešnost i da ga citirate. Ovo je najbolji način da se sami hvalite, ali kroz tuđe reči.
  „Moj šef da sam ja najbolji dizajner koga je on ikada imao. Znao je da može da se osloni na mene i voleo je moj smisao za humor.“
 9. Koliku početnu platu očekujete?
  Ovde je reč o trik pitanju! Ove uvek možete okrenuti u svoju korist, tako da vam poslodavac kaže prvu visinu plate. Potrudite se da ne budete vi ti koji će prvi izneti očekivani iznos plate ili dnevnice. Umesto toga vam nudimo neka pitanja koja možete postaviti kako bi dobili više informacija i komentare koje možete primeniti. Kolika je plata za slične poslove u Vašoj kompaniji? Koliko inače plaćate nekoga sa mojim kvalifikacijama? Siguran sam da se možemo dogovoriti o nekoj razumnoj svoti kada dođe vreme za to.
  Informišite se o donjoj i gornjoj granici raspona plate za Vaš profil u okruženju. Postoje mnogi pretraživački sajtovi na internetu koji nude ovakav tip informacija pa se možete na taj način pripremiti. Ukoliko na ova pitanja morate da odgovorite brojkom, držite se okvirnog, a ne tačno definisanog iznosa.
  „Mišnjelja sam da se plata za posao koji ste opisali kreće u rasponu od – do ____ dinara.“
 10. Koje su vaš ključne osobine?
  Počnite tako što ćete razmišljati o veštinama koje su navažnije za posao koji ste konkurisali. Pogledajte opis posla, identifikujte dužnosti i spisak veština potrebnih za obavljanje te dužnosti. Sada napišite pasus pomoću tih veština.
  „Primetio sam da ste nedavno otvorili predstavništvo u Madridu. Moj deda je emigrirao iz Španije, a dok sam odrastao govorio se španski u mojoj kući. Ja sam potpuno dvojezičan, godovrim sasvim dobro i engleski i španski. Takođe sam često putovao u Španiju sa svojom porodicom. Tako da sam upoznao i kulturu. Sa svojom diplomom MBA mogu da radim u Madridu što bi vam bilo korisno.“