Informacije o fakultetima za srednjoškolce

 

Dragi budući brucoši,

Na ovoj stranici možete pronaći kontakte fakulteta Univerziteta u Novom Sadu koji vam mogu pružiti više informacija o smerovima i upisu. Na dnu strane su Vam ponuđeni još neki sajtovi koji Vam mogu biti od koristi u istraživanju budućih studija.

Srećno!

SPISAK FAKULTETA I KONTAKT TELEFONI ZAPOSLENIH KOJI SU ZADUŽENI ZA PITANJA U VEZI SA BUDUĆIM BUCOŠIMA:


Poljoprivredni fakultet:

021/ 485 – 33 – 88 (Studentska služba)
021/ 485 - 32 - 09 (Studentska služba)

polj.uns.ac.rs

Departman za:

 • Ratarstvo i povrtarstvo
 • Voćarstvo, vinogradarstvo, hortikulturu i pejzažnu arhitekturu
 • Poljoprivredna tehnika
 • Agroekonomski
 • Opšti (od šk. 2009/10. godine u mirovanju)
 • Biotehnika i menadžment (od šk. 2009/10. godine u mirovanju)
 • Agroekologija i zaštita životne sredine
 • Agroturizam i ruralni razvoj
 • Organska poljoprivreda
 • Fitomedicinu i zaštitu životne sredine
 • Stočarstvo
 • Poljoprivrednu tehniku
 • Uređenje voda
 • Ekonomiku poljoprivrede i sociologiju sela
 • Veterinarsku medicinu


Pravni fakultet:

021/ 485 – 31 – 09 ( Služba za nastavu )

pf.uns.ac.rs

Katedra za:

 • građansko-pravne nauke
 • privredno-pravne nauke
 • krivično pravo
 • istoriju države i prava
 • teoriju države i prava, filozofiju prava i sociologiju
 • javno pravo
 • radno i socijalno pravo
 • međunarodno pravo
 • pravno-ekonomske nauke


Prirodno – matematički fakultet:

021/ 454 – 389
021/ 485 – 27 – 12 (Referenti za studentske poslove za studente svih smerova)
021/ 455 – 643

pmf.uns.ac.rs

Departman za:

 • biologiju i ekologiju
 • fiziku
 • geografiju, turizam i hotelijerstvo
 • hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine
 • matematiku i informatiku

 

Tehnološki fakultet:

021/ 485-36-13
485-36-12
485-36-11

tf.uns.ac.rs

Katedra za:

 • hemijsko inženjerstvo;
 • ugljenohidratnu hranu;
 • tehnologije konzervisane hrane;
 • biotehnologiju
 • farmaceutsko inženjerstvo;
 • naftno-petrohemijske tehnologije i
 • inženjerstvo polimernih materijala
 • inženjerstvo neorganskih materijala
 • kontrola kvaliteta
 • biohemisko inženjerstvo
 • tehnologija hrane za životinje.

 

Ekonomski fakultet:

024/ 628 – 086

ef.uns.ac.rs

Departman za:

 • agrarnu ekonomiju i agrobiznis
 • evropsku ekonomiju i biznis
 • finansije, bankarstvo, računovodstvo i reviziju
 • menadžment
 • poslovnu matematiku i kvantitativne metode
 • trgovinu, marketing i logistiku

 

Građevinski fakultet:

024/ 554 – 300 (Prodekan za nastavu)

gf.uns.ac.rs

Katedra za:

 • konstrukcije i materijale
 • hidrotehniku i vodno inženjerstvo okoline
 • saobraćajnice
 • urbanističko- komunalni smer

 

Filozofski fakultet:

021/ 485 – 39 – 76 (Studentska služba)
021/ 450 – 628

ff.uns.ac.rs

Odsek za:

 • anglistiku,
 • romanistiku,
 • filozofiju,
 • rumunistiku,
 • germanistiku,
 • rusinistiku,
 • hungarologiju
 • slavistiku,
 • istoriju,
 • slovakistiku,
 • komparativnu književnost,
 • sociologiju,
 • medijske studije,
 • srpski jezik i lingvistiku,
 • pedagogiju,
 • psihologiju
 • odsek za srpsku književnost 


Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku, Subotica

024/624-444 (Studentska služba, referent za studentska pitanja)

magister.uns.ac.rs

Studije: 

 • profesor razredne nastave
 • vaspitač dece predškolskog uzrasta
 • diplomirani učitelj-master


Pedagoški fakultet u Somboru

025/22-030 (Prodekan za nastavu)
025/28-986
025/460-292
025/460-595

pef.uns.ac.rs

Katedre: 

 • Školski bibliotekar
 • Vaspitač
 • Dizajner medija u obrazovanju
 • Učitelj


Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

021/450-188 (studentska služba)
021/450-199 (priprema za prijemni)

fsfvns.rs

Katedre za: 

 • teoriju i metodiku fizičkog vaspitanja;
 • antropomotoriku;
 • gimnastiku;
 • fudbal;
 • košarku;
 • odbojku;
 • borilačke sportove;
 • atletiku;
 • plivanje;
 • rekreaciju;
 • istoriju i teoriju fizičke kulture;
 • aktivnosti u prirodi;
 • društveno-humanističke nauke;
 • biomedicinske nauke;
 • sportski menadžment;
 • biomehaniku;
 • metodologiju istraživanja;
 • korektivnu gimnastiku;
 • teoriju i metodiku sportskog treninga.


Tehnički fakultet Mihajlo Pupin, Zrenjanin

023/550-530 (Studentska služba)
023/550-531
023/550-532

tfzr.uns.ac.rs

Katedre za:

 • Industrijsko inženjerstvo
 • Informacione tehnologije
 • Inženjerski menadžment
 • Odevna tehnologija
 • Industrijsko inženjerstvo - master
 • Informacione tehnologije – master
 • Informacione tehnologije u E-upravi i poslovnim sistemima – master
 • Informatika i tehnika u obrazovanju – master
 • Inženjerski menadžment – master
 • Inženjerstvo zaštite prirodne sredine
 • Odevna tehnologija – master 


Akademija umetnosti

021/422-177 (2 - Studentska služba)

Link: http://www.akademija.uns.ac.rs/

Departmani za: 

 • muzičke umetnosti
 • likovne umetnosti
 • dramske umetnosti 


Medicinski fakultet

021/4843978 (Studentska služba)

Link: http://www.medical.uns.ac.rs/

Katedre za: 

 • opšteobrazovne predmete
 • biohemiju
 • dermatovenerološke bolesti
 • epidemiologiju
 • farmaciju
 • farmakologiju i toksikologiju
 • fiziologiju
 • gerijatriju
 • ginekologiju i opstetriciju
 • higijenu
 • hirurgiju
 • histologiju i embriologiju
 • infektivne bolesti
 • internu medicinu
 • medicinsku rehabilitaciju
 • medicinu rada
 • mikrobiologiju sa parazitologijom i imunologijom
 • neurologiju
 • oftalmologiju
 • anatomiju
 • onkologiju
 • opštu medicine
 • otorinolaringologiju
 • patologiju
 • patološku fiziologiju
 • pedijatriju
 • psihijatriju i medicinsku psihologiju
 • radiologiju
 • socijalnu medicine i zdravstvenu statistiku sa informatikom
 • specijalnu rehabilitaciju i edukaciju
 • stomatologiju
 • stomatologiju sa maksilofacijalnom hirurgijom
 • studsku medicinu
 • urgentnu medicinu
 • zdravstvenu negu 

 

Fakultet tehničkih nauka

021/485-2222


Link: http://www.ftn.uns.ac.rs/

Departmani za:

 • arhitekturu
 • energetiku, elektroniku i telekomunikacije
 • energetiku i procesnu tehniku
 • grafičko inženjerstvo i dizajn
 • industrijsko inženjerstvo i menadžment
 • građevinarstvo i geodeziju
 • mehanizaciju i konstruktivno mašinstvo
 • opšte discipline u tehnici
 • proizvodno mašinstvo
 • računarstvo i automatiku
 • saobraćaj
 • tehničku mehaniku
 • inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu Dodatne korisne informacije možete naći i na sledećim adresama:

INFOSTUD - http://www.infostud.com/, ( http://prijemni.infostud.com/ deo koji se odnosi na prijemne ispite)
Na ovoj stranici možete saznati informacije o prijemnim ispitima, studentskom životu, kao i dobiti savete od uspešnih akademskih građana u Srbiji.

MINGL –PORTAL ZA SREDNJOŠKOLCE - http://www.mingl.org/
Na ovoj adresi možete dobiti informacije koje se tiču radionica, projekata, stipendija i o razvoju karijere namenjenih srednjoškolcima. Takođe, možete dobiti i savet od savetnice za obrazovanje.

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE - http://www.nsz.gov.rs/page/home/sr.html (http://www.nsz.gov.rs/page/services/sr/planiranjekarijere.html link koji se bavi planiranjem karijere) Ovaj link Vam daje informacije koje se tiču informisanja i profesionalnog savetovanja, pogotovo ako ste neodlučni prilikom izbora fakulteta.

DIPLOMSKE.COM - http://diplomske.com/
Predstavlja katalog osnovnih akademskih i strukovnih studija fakulteta i visoko obrazovnih institucija u regionu i inostranstvu. Nudi Vam i pregled nastavnih planova i studijskih programa.

Sajam obrazovanja "Putokazi", na Novosadskom sajmu iz godine u godinu potvrđuje afirmaciju jednog od važnih događaja koji prate obrazovanje u Srbiji, a ima za cilj da učenicima i budućim studentima na jednom mestu pruži uvid u ponudu smerova, uslove upisa, planove i programe obrazvonih institucija osnovnog, srednjoškolskog i visokoškolskog nivoa. Priliku da predstave svoje programe imaju državni i privatni univerziteti, državni i privatni fakulteti, visoke, srednje i osnovne škole, akademije, škole računara, naučno stručne ustanove, škole stranih jezika.