Pisanje CV-ja

KAKO NAPISATI BIOGRAFIJU - CV

Današnje tržište rada je veoma konkurentno, čak i za osobe sa fakultetskom diplomom. Ukoliko želite da dobijete posao, morate zaista da se potrudite. Izdvojite dovoljno vremena za pripremu i pridržavajte se jednostavnih saveta. Ovde ćemo vam pokazati kako da izbegnete probleme i kako da u najboljem svetlu predstavite svoje talente.

Pisanje efektivne biografije

CV je skraćenica od Curriculum Vitae – grubo prevedeno, krug života, biografija. Međutim, to ne znači da bi trebalo da navedete svaku stavku iz svog života. Savetujemo vam da izostavite period pre srednje škole.

Pre nego što požurite sa pisanjem svoje biografije, trebalo bi najpre da se informišete o osnovnim pravilima:

 • Pre svega, proverite da li je uopšte potrebno da šaljete svoju biografiju. Neke kompanije i organizacije imaju već gotove formulare koje možete skinuti sa njihovog sajta. Ti formulari su standardizovane forme biografije. Umesto da šaljete svoju biografiju, trebalo bi, jednostavno, da popunite formular koji su oni već pripremili
 • Budite sigurni šta poslodavac zaista traži. Pogledajte oglas na internet prezentaciji poslodavca – koji su uslovi zapošljavanja navedeni?
 • Saznajte što više o poslodavcu i o oblasti poslovanja kojom se on bavi. U većini slučajeva, ove podatke možete naći putem interneta.
 • Budite kreativni. Možda ste već upoznati sa nekim od proizvoda ili sa uslugama koje poslodavac nudi. Iskoristite to znanje kako biste poslodavcu pokazali da ste zaista zainteresovani za posao kojim se on bavi.
 • Dovedite u vezu rezultate vašeg istraživanja sa onim što vi imate da ponudite. Iskoristite to znanje da još više istaknete svoju motivaciju i kompetentnost za bavljenje tim poslom.
 • Razmislite o svojim veštinama i iskustvu, u kontekstu onoga što ste saznali o radnom mestu za koje konkurišete. Poslodavca mora da zaiteresuje vaša biografija, te je bitno da istaknete sve sposobnosti, znanja i veštine koje posedujete, a koje su ključne za taj posao. Uverite poslodavca da ste baš vi za taj posao.
 • Stavite se na poziciju poslodavca: zašto bi trebalo da ozbiljno razmotri vašu prijavu? Po čemu se vi razlikujete od drugih?

Standardni sadržaj

Sve biografije bi trebalo da sadrže osnovne informacije o vama:

Lični podaci
Ime i prezime, datum rođenja, adresa, broj telefona i elektronska pošta.

Obrazovanje i kvalifikacije
Fakultet, srednja škola, kursevi i slično. Trebalo bi navesti, pre svega, formalno obrazovanje, ali možete navesti i druge vidove obrazovanja ukoliko iza njega stoji neka relevantna organizacija i ukoliko je ono bitno za vašu profesionalnu orijentaciju.

Radno iskustvo
Navedite svako radno iskustvo za koje mislite da će biti značajno za posao za koji se prijavljujete. Nemojte se „odricati” neplaćenih poslova ili poslova na kojima niste zauzimali značajnu poziciju. I ti poslovi mogu biti značajni za poslodavca. Na taj način on će steći uvid u vaše sposobnosti i znanja. Osim toga, pokazećete da ste angažovana i motivisana osoba, spremna da napreduje i da stekne nove veštine.
Navedite kompaniju ili organizaciju za koju ste radili, funkciju koju ste tamo obavljali i, ako smatrate da je potrebno, nešto detaljniji opis vaših zaduženja.

Interesovanja i aktivnosti
Da bi poslodavac stekao nešto širu sliku o vama, potrebno je da navedete interesovanja i aktivnosti koje nisu usko povezane sa vašim profesionalnim usmerenjem. Ovo je bitno, jer tako poslodavac može da stekne dublji uvid u vašu ličnost. Često baš ovaj odeljak može zainteresovati poslodavca i navesti ga da vas pozove na intervju. Ovde možete navesti neke kraće kurseve, seminare i treninge koje ste pohađali, sport kojim se bavite i slično.

Preporuke
Preporuke su bitne, mada ih poslodavci ne traže uvek. Potrudite se da nađete osobu čija će preporuka biti relevantna. To znači da vas ta osoba mora poznavati duže vreme, da je sarađivala sa vama ili da je bila vaš pretpostavljeni. Bilo bi dobro da imate dve preporuke od profesora ili od profesora i bivšeg poslodavca.

Obratite pažnju:

 • Da biste ostavili dobar utisak, biografija mora biti duža od jedne strane. Ali, nemojte preterivati. Poslodavci najverovatnije neće imati vremena da čitaju više od tri strane vaše biografije.
 • Izbegavajte papire u boji ili sa teksturom.
 • Napravite dobru, logičnu strukturu svoje biografije. Počnite od ličnih podataka, a zatim navedite obrazovanje, radno iskustvo i druge kvalifikacije. Najpre se navode podaci za tekuću godinu, a zatim, retrospektivno, za prethodne godine. Vodite računa da ne napravite stilske, pravopisne i gramatičke greške.
 • Ključne informacije moraju biti vidljive.
 • Izbegavajte duge pasuse. Bolje je da rečenice poređate po stavkama, jednu ispod druge.
 • Podebljajte naslove kako biste jasno podelili odeljke vaše biografije.
 • Poravnajte tekst ili ga rasporedite po stupcima.
 • Pažljivo rasporedite razmake.
 • Pišite profesionalnim i adekvatnim stilom. 


Ključne fraze za pisanje biografije i prijave za posao

Efektivan/efektivno;

Iskusan u /stručnjak za;

Sposoban za samostalno analiziranje problema i osmišljavanje rešenja;

Izuzetno razvijene komunikacijske veštine i veštine rukovođenja timom;

Sposoban za analizu i interpretaciju podataka;

Dobar u rasuđivanju i donošenju suda;

Odlične analitičke sposobnosti;

Uspešno ostvarivanje dobrih međuljudskih odnosa / konstruktivne saradnje u timu;

Veoma dobra koncentracija i usredsređenost na detalje;

Samoinicijativano obavljanje poslova;

Dobar u komunikaciji;

Sposobnost da se organizuju i motivišu saradnici;

Dobar u planiranju;

Pažljiv i metodičan pristup;

Precizan i tačan rad pod pritiskom;

Dobar organizator sa posebnim smislom za detalje;

Dobar timski igrač / u timskom radu;

Strpljiv, tolerantan i odličan u komunikaciji;

U stanju da veoma pažljivo sasluša druge;

Uverljiv, ali i taktičan;

Fleksibilan pristup promenljivim situacijama;

Dobro upravljanje promenama;

Odlučnost i preduzimljivost u izvršenju projekta do uspešnog ostvarenja cilja;

Aktivni donosilac odluka;

Odličan u organizaciji vremena;

Odlično poznavanje numeričkih operacija i rada na računaru;

Sposoban kako za individualni tako i za timski rad;

Odgovoran u realizaciji zadatih rokova;

Razvijeno vizuelno pamćenje.

Ključni glagoli za pisanje biografije i prijave za posao

Analizirati

Biti siguran, Biti agilan, Biti izabran, Biti kompetentan, Biti konzistentan, Biti odgovoran, Biti prijemčiv za.

Voditi, Volontirati.

Generisati.

Davati instrukcije, Dokazati, Dostići,
Demonstrirati, Dizajnirati, Dostaviti, Delegirati.

Završiti.

Identifikovati, Izabrati, Izvoditi, Izumeti, Inicirati, Intervjuisati, Istraživati.

Kvalifikovati se za,
Komunicirati, Konsolidovati,
Kontrolisati, Koordinisati.

Minimizirati, Motivisati.

Nadgledati, Napredovati, Naučiti.

Obezbediti, Obnoviti,
Obrađivati, Obučavati,
Oceniti, Održavati,
Ojačati, Organizovati,
Organizovati se, Otvoriti.

Planirati, Poboljšati,
Podstaći, Pojednostaviti,
Pokrenuti, Postići,
Poštovati, Prevoditi,
Pregovarati, Predstaviti,
Predložiti, Preduzeti,
Preispitati, Preporučiti,
Preuzeti, Proveriti,
Proceniti, Proširiti,
Prilagoditi se, Primeniti,

Prikazati, Pripremiti se,
Programirati, Proizvoditi,
Promeniti, Promovisati,
Razviti, Razmestiti,
Razumeti, Regrutovati,
Reorganizovati,
Rešiti, Reprezentovati, Rukovoditi.

Savetovati, Savladati,
Sarađivati, Smanjiti,
Smisliti, Stvoriti.

Testirati, Transformisati.

Ubediti, Uvećati, Umanjiti,
Umrežiti se, Unapređivati,
Upoznati, Upućivati,
Uspostaviti, Usredsrediti se,
Uticati, Učestvovati.

Kritika biografije

Biografija (CV) treba da bude pregledna na prvi pogled i za petnaestak sekundi. Ukoliko želite da znate da vaša bigrafija ostavlja dobar utisak odgovorite na sledeća pitanja:

Prvi utisak

 • Da li CV izgleda originalno?
 • Da li je privlačan za čitanje, sa jasno razdvojenim delovima i dovoljnim razmacima?
 • Da li dizajn izgleda profesionalno?
 • Da li su kvalifikacije navedene tako da čitalac može odmah da zaključi da li kandidat zadovoljava uslove?
 • Da li su dužina i sveukupan izgled odgovarajući, uzimajući u obzir nivo karijere i cilj?


Izgled

 • Da li pruža vizuelno prijatan, uredan izgled?
 • Da li postoje elementi dizajna kao što su tačke, podebljana slova i crte koje vode čitaoca kroz dokument i ističu važan sadržaj?
 • Da li postoji ravnoteža između teksta i praznog prostora?
 • Da li su sve margine poravnate sa svih strana?
 • Da li su elementi dizajna kao što su razmaci i veličina slova korišćeni dosledno kroz ceo dokument?
 • Ukoliko je duži od stranice, da li druga stranica sadrži naslov? 


Delovi

 • Da li su svi delovi jasno označeni?
 • Da li su delovi poređani najboljim redom da istaknu najjače adute kandidata?
 • Da li je istorijat zaposlenja naveden obrnutim hronološkim redom (poslednji posao kao prvi)? 


Cilj karijere

 • Da li je cilj karijere naveden naspram vrha u podnaslovu, predmetu ili sadržaju?
 • Da li se odnosi na određeni cilj u karijeri ne pokušavajući da bude univerzalan dokument?
 • Ukoliko želite promenu karijere, da li je novi cilj jasno naveden uz detalje koji idu u prilog kako su dosadašnja iskustva relevantna za novi cilj?


Dostignuća

 • Da li uključuje ispunjen listing dostignuća u karijeri?
 • Da li su dostignuća predstavljena brojevima, procentima, sumama novca ili drugim konkretnim jedinicama uspeha?
 • Da li su naglašena dostignuća?
 • Da li su dostignuća razdvojena od odgovornosti?


Relevantnost

 • Da li je informacija relevantna za menadžerske potrebe?
 • Da li sadržaj ide u prilog cilju karijere?
 • Da li rezime obiluje bogatim rečnikom i odgovarajućim izrazima?
 • Da li su priložene dodatne informacije, kao što su nagrade i istraživanja, dok su lični detalji kao što su bračno stanje, godine i nacionalnost i drugi nerelevantni detalji izostavljeni?

 

Pisani stil

 • Da li je izbegnuto pisanje u prvom licu jednine i korišćenje ličnih zamenica kao što su ja, moj i ostale?
 • Da li je tok sadržaja logičan i lak za razumevanje?
 • Da li je savršen koliko god može da bude, bez nepažljivih pismenih gramatičkih i rečeničnih grešaka? 


Imajte na umu da ne postoji jedan jedini, najbolji stil pisanja biografije. Morate pronaći svoj sopstveni, ali najpre morate savladati osnovna pravila. Ispod možete videti jedan od uobičajenih stilova pisanja koji Vam može poslužiti kao primer za pisanje Vaše bigrafije. Ukoliko imate još nedoumica, javite se našim savetnicima za razvoj karijere.

Univerzitetski centar za razvoj karijere i savetovanje studenata

Univerzitet u Novom Sadu
ul. Dr. Ilije Đuričića 3, Novi Sad
Tel: 021/485-2041
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
www.razvojkarijere.uns.ac.rs

Radno vreme sa korisnicima:
Od 7:30 do 15:30 časova
CURRICULUM VITAE – Primer


Petar Petrović
Bul. Kralja Petra I 10
21000 Novi Sad
Tel: 021/ 596 00 58
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Datum rođenja: 14.09.1975

RADNO ISKUSTVO

2000-2001 IT Tehnička podrška, Instruments Support Company, Beograd
- Instalacija i konfiguracija računara
- Obuka zaposlenih u banci za korišćenje softvera
- Rešavanje problema

1999-2000 Nastavnik informatike u Srednjoj mašinskoj školi, Novi Sad
- Nastave informatike
- Zadužen za administraciju rasporeda časova
- Organizovanje seminara

1998-1999 Rukovodilac prodaje, Monitor publikacije
- Prodaja edukativnog i nastavničkog materijala
- Identifikovanje potreba potrošača

1998 Rukovodilac prodaje
- Marketing

NEPLAĆENI, VOLONTERSKI POSLOVI

2001 -2002 Crveni krst, Novi Sad
- Razvijanje i vođenje kursa o danskoj kulturi
- Opšti administrativni poslovi, popunjavanje izveštaja
1997-1999 Asocijacija za Planiranje porodice
- Vršnjački edukator/savetnik
- Zdravstvena edukacija i AIDS edukacija

OBRAZOVANJE

1996 – 2001Diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva, Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu

1992 – 1996 Gimnazija “Isidora Sekulić” u Novom Sadu

KURSEVI

1997 – 2002 On-line kompjuterski kursevi:
Windows XP professional- najviši nivo
Windows 2000 professional-najviši nivo
Windows 2000 professional server
Windows 2000 security design
Windows NT 4 workstation
Windows NT 4 Server
Networking essentials
Microsoft office 2000

2002 Danski za početnike – Crveni Krst


OSTALE INFORMACIJE


Jezici: GovorPisanje
EngleskiTečnoOdlično
Nemački TečnoDobro
DanskiOsnovnoSlabo

Vozačka dozvola: Automobil i motorcikl

HOBI

Zainteresovan za literaturu, plivanje, gledanje futbala, aktuelna dešavanja i slušanje muzike.

LIČNE VEŠTINE

Inovativan, radan i prilagodljiv različitim okolnostima i brzo i sa predanošću spreman da usvoji
nove veštine.

REFERENCE

Mr. Mirjana Francić
Menadžer ljudskih resursa u Instruments Support Company
11000 Beograd, Srbija
Tel: 011/437-024

Aleksandar Kacić
Direktor srednje mašinske škole
Bulevar kralja Petra I 20
021/456-853
21000 Novi Sad, Srbija