Istraživanje profesionalnih vrednosti

Vrednosti ukazuju na nešto što nam je bitno. Definišu se kao pozitivan i trajan odnos prema idejama i objektima koji su nam važni. Vaš vrednosni sistem ujedno reflektuje vašu ličnu filozofiju i predstavlja osnovu mnogih veoma važnih odluka. Donja lista nekih od vrednosti može vam pomoći da razmislite o tome koje su vaše vrednosti, odnosno šta je vama nevažno, a šta veoma važno. Ocenite donje vrednosti ocenom od 1 do 4 (1 – nevažno, 2 – malo važno, 3 – srednja važnost, 4 – veoma važno).

Ocena
____avantura – iskustvo u novim i uzbudljivim događajima, uključujući ponekad elemente rizika
____spontanost – obavljanje stvari bez velikih planiranja, odnosno u datom momentu i opušten rad
____raznovrsnost – iskustvo u širokom spektru ideja, aktivnosti i prilika
____intelektualni izazovi – iskustvo u situacijama koje zahtevaju apstraktno mišljenje i rešavanje problema
____predvidljivost i urednost – nepromenljiva radna rutina i dužnosti, radna sredina gde sve ima svoje mesto i uslovi se malo menjaju
____dostignuća – rad na projektima koji pružaju jasne i dugotrajne dokaze uspeha
____radno okruženje – akcenat stavljen na međuljudske odnose, kontakte i interakciju s kolegama
____lokacija – mesto življenja i obavljanja posla je u skladu sa stilom života
____autonomija – imati mogućnost za donošenje odluka u poslovnim aktivnostima i obavezama
____moral – posao je u skladu sa principima u koje veruje zaposleni
____estetika – ceniti i obraćati posebnu pažnju na lepe i interesantne proizvode
____prepoznavanje – pažnja, pohvala i druge društveno-psihološke nagrade za postignut uspeh
____slobodno vreme – imati vremena za aktivnosti van radnog vremena
____unikatnost – posao je jedinstven i nov
____altruizam – rad za dobrobit drugih bez obzira na ličnu korist
____nadređeni položaj – upravljanje radnim aktivnostima drugih
____finansijska sigurnost – važnost koja proizilazi iz novčanog dohotka
____kreativnost – razvoj novih ideja, kombinacija postojećih aspekata na nove načine
____saradnja – rad na projektima s drugima i razmena ideja
____ekološka briga – davanje značaja komponentama radnih aktivnosti koje utiču na širi svet
____uticajnost – mogućnost menjanja stavova i mišljenja drugih ljudi
____takmičenje – česte situacije testiranja sposobnosti i poređenja sa drugima
____produktivnost – proizvodnja opipljivih stvari
____stručnost – znanje i veštine se stavljaju kao prioritet u obavljanju posla
___(druge vrednosti) _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _
___(druge vrednosti) _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
___(druge vrednosti) _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __


Ocena vrednosti vam može pomoći da napravite listu onih vrednosti koje su vama najvažnije, zatim listu vrednosti za koje očekujete da budu zadovoljene kroz vaš izbor karijere, vrednosti koje ćete možda zadovoljiti na neke druge načine, kao i listu vaših minimalnih očekivanja od karijere. Kada budete ređali vrednosti po značaju, možete to uraditi i tako što ćete svaku vrednost porediti sa svakom i na kraju ćete dobiti listu prioritetnih vrednosti.

Najvažnije vrednostiVrednosti zadovoljene kroz karijeruMinimalna očekivanja zadovoljenja vrednosti u karijeriOstale
vrednosti
________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

U nastavku se nalazi Instrument za ocenu temeljnih karakteristika posla koji može da pomogne pri praćenju promena u vrednostima. Instrument služi za proveru ocene sadašnjeg posla, kao i bitnih karakteristika željenog posla. Studenti mogu u kategoriji „sadašnji posao“ oceniti neki posao koji su radili ili neki posao koji dobro poznaju.

Instrument za ocenu temeljnih karakteristika posla (Bahtijarević-Šiber, 1999) biće uključen u tekst u tekstu na novom sajtu