Šta je propratno pismo?

Propratno pismo je prva stvar koju poslodavac vidi o vama posle CV-ja. Ono treba da zvuči profesionalno, da bude gramatički ispravno, ali i da predstavlja jedan deo vaše priče, da poslodavcu otkrije ko ste vi i zbog čega ste konkurisali za taj posao. Vaše propratno pismo bi trebalo da bude vaša priča – šta vas čini jedinstvenim i savršenim za posao.

Propratno pismo je dokument koji treba da prati svaki CV koji pošaljete i često je presudan faktor prilikom odabira odgovarajućeg kandidata za datu poziciju, te je stoga neophodno posvetiti dovoljno pažnje njegovom pisanju. Njegova uloga je da dopuni, interpretira i detaljnije opiše činjenične podatke iz CV-ja. Veoma je važno da propratno pismo ima vaš lični pečat, budući da je to vaš prvi kontakt sa potencijalnim poslodavcem. Ono treba da objasni razloge zbog kojih aplicirate, ali i da prikaže visok nivo zainteresovanosti i znanja. Propratno pismo treba da bude kratko i u skladu sa namenom i pozicijom za koju konkurišete. Iako postoje podaci koje uvek treba da navedete, izbegavajte slanje identičnih propratnih pisama na više konkursa.

Forma propratnog pisma
U gornjem desnom uglu je uvek potrebno navesti vaše lične podatke – ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona i mejl. Ispod toga, sa leve strane, navedite kontakt kompanije u kojoj konkurišete (naziv kompanije i adresa). Pismo uvek započinjete formom „Poštovani...“ i završavate sa „S poštovanjem“. Obavezno navedite vaše ime i prezime, mesto, kao i datum pisanja propratnog pisma.

Sadržaj propratnog pisma
Potrudite se da informacije koje navodite budu u smislenim celinama, te ih stoga odvojite paragrafima. Poželjno je da propratno pismo ne sadrži više od četiri dela.

U prvom paragrafu navedite za koju poziciju konkurišete i kako ste saznali za konkurs.


Drugi paragraf treba da predstavi vaše vešitine i znanja koji su relevantni za datu poziciju. Svaku od kvalifikacije malo bliže objasnite i potrudite se da budete samouvereni i jasni. Umesto „Razmislite o meni kao potencijalnom članu vašeg tima za prodaju“ upotrebite frazu „Smatram da bi moje četvorogodišnje iskustvo menadžera prodaje moglo značajno da doprinese razvoju vašeg tima“. Obavezno naglasite sva bitna dostignuća u svojoj dosadašnjoj karijeri ili tokom studiranja i potrudite se da kvalifikacije koje ste stekli (a koje su bitne za konkurs) prezentujete na adekvatan način. U ovom pasusu bi trebalo da pokažete da vi svojim dosadašnjim obrazovanjem i iskustvom odgovarate potrebama datog radnog mesta.


U trećem pasusu bi trebalo da konkretnije obrazložite razloge vašeg konkurisanja. Ovde bi trebalo jasno pokazati zbog čega želite da radite baš na tom poslu i u toj kompaniji. Pokažite spremnost za dalja usavršavanja, kao i jaku motivaciju i spremnost da doprinesete timu.


U četvrtom pasusu se zahvalite na vremenu koje je posvećeno razmatranju vaše prijave na konkurs, ali i izrazite želju da se detaljnije predstavite na intervjuu.

Potrudite se da se u vašem propratnom pismu prepozna inicijativa i motivacija koje će vas dovesti do željene radne pozicije.