Koje su koristi od umrežavanja?

Pronalaženje posla koji odgovara vašim interesovanjima, sposobnostima i talentima može biti mukotrpan proces. Umrežavanje vam omogućava da prikupite više podataka o poslu za koji se zanimate, kao i da doneste odluku koja se zasniva na informacijama kojima raspolažete.

Kada koristite umrežavanje kao metod pronalaženja posla, poslodavci u vama vide zrelu osobu koja je spremna da se angažuje i da „uzme stvari u svoje ruke”. Preuzimanje inicijative uvek je bolje i pre će vas dovesti do cilja nego pasivno čekanje da se posao pojavi sam od sebe. Nemojte čekati da se oglas za posao pojavi u novinama.

Kontaktirajte poslodavca, ali tek kada prikupite dovoljno informacija o njemu.

Ukoliko su vam potrebni dodatni saveti i informacije o umrežavanju, dođite u Univerzitetski centar za razvoj karijere i savetovanje studenata.

Možete zakazati razgovor sa savetnikom za razvoj karijere ili konsultovati literaturu koja se nalazi u skriptarnici Centra.