Koja praksa je najbolja za Vas?

Ne postoji savršena praksa! Ali, uvek možete da pronađete onu koja se najbolje slaže sa Vašim postavljenjim ciljevima, a zatim stečeno iskustvo iskoristite za privlačenje pažnje budućih poslodavaca.

Uzmi ili ostavi?

Kako proceniti vrednost određene prakse, naročito kada još niste svesni svojih mogućnosti? Možete da razmotrite sve kriterijume, na primer zarada (ili nedostatak iste) može biti jedan od njih. Pored zarade postoje i sledeća pitanja koja su ključna za odabir određene prakse:

1. Koja iskustva ćete steći tokom prakse?

Ovo pitanje je posebno važno da postavite sebi kada se odlučujete između opšte prakse u velikoj, poznatoj kompaniji i specijalizovane prakse kod manje poznatog poslodavca.

Veoma često, studenti su uzbuđeni zbog dobijanja šanse za rad u poznatim kompanijama da ponekad i ne ostavare ciljeve same prakse, kao što su: sticanje iskustva, primena sopstvenog znanja i veština, samoprofesionalni razvoj i komunikacija sa stručnjacima iz date oblasti itd. U budućnosti, studenti će doći u priliku da na intervjuu za posao razgovaraju o iskustvima sa prakse, gde samo ime kompanije neće imati ključan uticaj.

2. Ko će Vam biti mentor?

Mentor ima veliki uticaj na iskustvo koje student stiče prilikom stažiranja. Zato je važno da se studenti pre same prakse raspitaju o mogućim mentorima. Postoji mogućnost da je neko od Vaših kolega već bio na praksi za koju i Vi konkurišete i imao istog mentora, ili ga možda neko od Vaših profesora poznaje. Ukoliko je to slučaj, trebalo bi da postavite sledeća pitanja:

•Koliko dugo je ta osoba u ulozi mentora.
•Koliko praktikanata po jednom semestru ta osoba nadgleda.
•Koji je njegov način rada.
•Vrste projekata koje dodeljuje praktikantima.
•Koliko praktikanata je mentor do sada preporučio za stalni posao u kompaniji.

Iskusniji mentor će omogućiti praktikantima mogućnost za učenje i povezivanje, dodeljivati projekte koji zahtevaju odgovornost i davati konstruktivnu ocenu i kritiku o radu praktikanta.

3. Koje ključne veštine ćete naučiti?

Ovo pitanje je komplikovanije nego sto zvuči, pošto sa jedne strane zavisi od organizacije i Vašeg mentora, koliko će Vam pružiti šansu za sticanje osnovnih veština koje su Vam potrebne za Vašu karijeru, a sa druge strane od Vas zavisi dalje usavršavanje.

Uvek možete da izrazite spremnost za dodatni rad, raspitate se o projektima u kojima možete da učestvujete ili da pripomognete u pripremanju PowerPoint preznatacija. Skoro svaka praksa je dobar temelj za sticanje iskustva, znanja i veština koje su Vam potrebne za dalji razvoj.

Ali kako da znamo koja iskustva i veštine će se prilikom traženja posla vrednovati? Uvek se možete informisati na sajtovima kao što je sajt Univerzitetskog centra za razvoj karijere i savetovanje studenata i sl. Potrudite se da saznate koja su to iskustva i veštine koje određene kompanije zahtevaju, a zatim razvijajte te veštine tokom Vaše prakse.

Nećete biti u mogućnosti da steknete baš sve potrebne veštine ali ako postavite prava pitanja i saznate odgovore na njih, pronaći ćete praksu koja savršeno odgovara razvoju Vaše karijere.