Primer propratnog pisma

Poštovani,

Zovem se P___ P_____, imam 26 godina i živim u Novom Sadu. Za vaš oglas sam saznala preko sajta www._____ na kome je otvoren konkurs za radno mesto saradnik za pravne poslove.
Imajući u vidu da ste renomirano trgovinsko preduzeće otvoreno za motivisane i ambiciozne mlade ljude koji su spremni za stalno usavršavanje, a sa ciljem što boljeg pozicioniranja na tržištu, ovim putem vam se obraćam u želji da postanem deo vaše priče o uspehu.
Poslednje dve i po godine sam sticala znanja iz različitih oblasti prava. U cilju usavršavanja, a pored stručnih činjenica navedenih u biografiji, radila sam i na predmetima koji podležu parničnom, upravnom postupku i upravnom sporu, a stekla sam iskustva i u vođenju parničnog i krivičnog postupka. Isto tako, radila sam na sačinjavanju različitih ugovora iz oblasti građanskog i trgovinskog prava, provere katastarskog – zemljišno knjižnog stanja, ukniženja stvarnih prava na nepokretnostima kao i druge administrativne poslove.
U svakodnevnom kontaktu sa strankama, saradnicima i drugim ljudima iz stručnog kadra, razvijala sam veštine komunikacije na različitim nivoima, pregovaračke sposobnosti kao i sposobnosti donošenja odluka.
S obzorom na prethodno radno iskustvo, zvanje diplomiranog pravnika sa položenim pravosudnim ispitom, smatram da imam adekvatne predispozicije za uspešno i kvalitetno obavljanje poslova u vašem trgovinskom preduzeću.
Želja mi je da stečena znanja i veštine primenim u novom okruženju što bi istovremeno omogućilo i moj lični napredak i prosperitet.
Nadam se da ću dobiti priliku da vam se lično predstavim kako bih vam opisala svoje prethodno radno iskustvo i dala sve dodatne informacije koje nisu obuhvaćene ovim pismom i kratkom biografijom koju prilažem.


S poštovanjem,

P_____ P_____

Novi Sad, 16. april 2005. godine