Priprema za intervju

Ponovo pregledajte sve što ste napisali u svojoj prijavi za posao. Pogledajte šta ste napisali u aplikacionom formularu i propratnom pismu; ponovo pročitajte brošuru i opis posla; posetite ponovo internet stranicu organizacije. Na osnovu toga, razmislite o mogućim pitanjima koja bi vam mogla biti postavljena.

Neki ispitivači će vam možda postaviti problem koji bi vi trebalo da rešite, na primer:

„Tržište za traktore počinje da opada! Šta biste vi uradili?“
Ili:
„Imamo jednog radnika koji često ometa rad. Koji biste pristup odabrali u rešavanju ove situacije?“
Ili:
„Imamo problema sa kvalitetom distribucije naših štampanih izdanja, možete li nam predložiti strategiju za poboljšanje?“

Najverovatnije nećete imati spremno rešenje, ali zato se potrudite da ponudite logičan i racionalni pristup problemu.
Kada se intervju približi kraju, pružiće vam se prilika da i vi postavite neka pitanja. Trebalo bi da se unapred pripremite i za ovu situaciju. Verovatno ćete tokom procesa aplikacije i pripreme za intervju shvatiti da vam nedostaju neki podaci ili da vam nisu u potpunosti jasne neke informacije. Niste sasvim upoznati sa samom organizacijom ili poslom koji bi trebalo da obavljate? Možda niste potpuno razumeli raspored obuke? Nije vam sasvim jasno koliko je premeštaja planirano u toku prvih par godina? Nemate predstavu o tome kolika će biti vaša plata? Ove nejasnoće bi trebalo da formiraju osnovu za pitanja koje biste mogli da postavite na intervjuu.
Intervju zapravo predstavlja situaciju u kojoj vam je pružena prilika da na najbolji način prodate sebe, te nikako ne biste smeli da propustite šansu da to uradite na najbolji mogući način, odnosno, da predstavite sebe u najpovoljnijem svetlu. Možda postoje neki podaci sa kojima ste upoznati, a tiču se rada kompanije ili organizacije kod koje aplicirate. Slobodno im to stavite do znanja. Na primer, izveštaji iz štampe o značajnom proširenju njihovog poslovanja u inostranstvu.

Postavljanjem inteligentnih i bitnih pitanja o relevantnim temama možete zaraditi puno poena.
Inteligentno slušanje je isto toliko bitno. Ako ste tokom intervjua nazreli neku novu i zanimljivu informaciju, pokažite na kraju intervjua da vas je to posebno zainteresovalo, na primer:

„Spomenuli ste nešto o mogućnosti proširenja tržišta na... Možete li mi reći nešto više o tome?”
Veoma pametan potez. Time pokazujete da ste veoma pažljivo slušali, ali u isto vreme „dižete” ego ispitivača – vi smatrate da su njegovi/njeni komentari zanimljivi!!!

Konačno, nemojte prevideti da i ovaj deo intervjua utiče na poslodavca pri formiranju utisaka o vama. Mnogo je bolje da preuzmete inicijativu i da poslodavcu kroz postavljanje pitanja pružite neke pozitivne uvide u vašu ličnost, nego da odete mrmljajući: „Nije mi pružio priliku da kažem nešto o svom radu u Studentskoj uniji...”.