Ključne FRAZE za pisanje biografije i prijave za posao

Efektivan/efektivno;

Iskusan u /stručnjak za;

Sposoban za samostalno analiziranje problema i osmišljavanje rešenja;

Izuzetno razvijene komunikacijske veštine i veštine rukovođenja timom;

Sposoban za analizu i interpretaciju podataka;

Dobar u rasuđivanju i donošenju suda;

Odlične analitičke sposobnosti;

Uspešno ostvarivanje dobrih međuljudskih odnosa / konstruktivne saradnje u timu;

Veoma dobra koncentracija i usredsređenost na detalje;

Samoinicijativano obavljanje poslova;

Dobar u komunikaciji;

Sposobnost da se organizuju i motivišu saradnici;

Dobar u planiranju;

Pažljiv i metodičan pristup;

Precizan i tačan rad pod pritiskom;

Dobar organizator sa posebnim smislom za detalje;

Dobar timski igrač / u timskom radu;

Strpljiv, tolerantan i odličan u komunikaciji;

U stanju da veoma pažljivo sasluša druge;

Uverljiv, ali i taktičan;

Fleksibilan pristup promenljivim situacijama;

Dobro upravljanje promenama;

Odlučnost i preduzimljivost u izvršenju projekta do uspešnog ostvarenja cilja;

Aktivni donosilac odluka;

Odličan u organizaciji vremena;

Odlično poznavanje numeričkih operacija i rada na računaru;

Sposoban kako za individualni tako i za timski rad;

Odgovoran u realizaciji zadatih rokova;

Razvijeno vizuelno pamćenje.