Rad u malim i srednjim preduzećima

Verovatno ste čuli da »sektor malih i srednjih preduzeća« nudi dobru priliku za zapošljavanje studenata i diplomaca.

Šta su mala i srednja preduzeća?

Postoji nekoliko definicija malih i srednjih preduzeća. Po jednoj, mikro posao ima 0-9 zaposlenih, mali posao 10-49, a srednji poslovi 50-249 zaposlenih. U Velikoj Britaniji više od 99% svih preduzeća pripada jednoj od ovih kategorija. Istraživanja pokazuju da će u narednih deset godina ovaj sektor obrazovati više od 2 miliona novih radnih mesta. Firme koje ostvaruju veliki profit, takozvane »blue-chip« kompanije, sve više smanjuju svoje kriterije pri zapošljavanju. U isto vreme, sve više mladih ljudi dobija visoko obrazovanje, pa se može reći da će ovaj sektor u budućnosti zapošljavati sve više i više diplomaca.

Zbog čega bi trebalo da radim u tom sektoru?

Studenti često imaju pogrešan stav o malim preduzećima. Ipak, rad u tim preduzećima može vam pružiti priliku za razvijanje novih veština, za sticanje novih iskustava, mnoge izazove i priliku da direktno utičete na uspešnost posla.

Ako postanete deo tima koji broji sedmoro ljudi, u roku od šest meseci možete imati bitan uticaj u donošenju odluka i centralno mesto u timu.

Ako ste zaposleni u malom ili srednjem preduzeću, veće su šanse da radite direkno pod rukovodstvom, ali i u direktnoj komunikaciji sa potrošačima, klijentima ili nabavljačima; da imate veću odgovornost već na samom početku i da direktno doprinosite profitu firme. Takođe ćete imati priliku da steknete različita iskustva, ostvarite svoje ideje u praksi i da imate više kontrole u napretku vaše karijere.

Ali, postoje i loše starne. Možda će vam nedostajati formalna obuka i formalni razvoj karijere – često ćete učiti kroz samo obavljanje posla.

Kako da nađem malo ili srednje preduzeće?

Verovatno niste čuli za većinu preduzeća iz ovog sektora. Ta preduzeća često nemaju dovoljno vremena ili finansija da bi razvila temeljnu strukturu zapošljavanja i sisteme obuke diplomaca. Verovatno nećete naći takva preduzeća u opštim direktorijumima za zapošljavanje diplomaca u cenru za razvoj karijere. Njihove potrebe su često takve da se hitno moraju zadovoljiti. U nekim sektorima zapošljavanja, srednja ili mala preduzeća imaju primarnu potrebu za kadrovima iz oblasti PR-a, zaštite životne sredine, veb dizajna, itd.

Jedan od mogućih pristupa jeste da se najpre odlučite za lokaciju koja vam najviše odgovara, pa da onda potražite u lokalnim novinama slobodna radna mesta. Drugi način je da u relevantnim poslovni udruženjima ili specijalističkim časopisima pronađete imena tih preduzeća.

Zapamtite

Prednosti rada u ovom sektoru jesu, pre svega, sticanje iskustva u različitim poslovima, činjenica da ćete biti »velika riba u malom jezeru« i da ćete verovatno od prvog dana imati veliku odgovornost. Posao u firmi gde ćete poznavati sve zaposlene i sva njihova zaduženja, čini ovu opciju vrednom istraživanja.

Nemojte misliti da male kompanije pružaju male mogućnosti.