Prve ideje o karijeri

Kada mislite o svojoj budućoj karijeri, koristan početni korak je da razmislite o tome šta želite od posla i šta imate da ponudite svom poslodavcu. Ova vežba će vas naterati da razmišljate i može biti korisna osnova za razgovor sa savetnikom za karijeru, ako nemate ideju šta želite da radite. Isto tako, ako imate neku ideju, to bi moglo da vam potvrdi da razmišljate u pravom smeru. U ovom stadijumu, nije cilj da vam vežba obezbedi sve odgovore.

ISPITIVANjE VEŠTINA

Poslodavci traže određene veštine u svojim ispitanicima. Pogledajte listu ispod. Koje reči opisuju vas? Pronađite sopstvene reči koje biste dodali na listu. Kakvim dokazima možete da potkrepite svoj CV?

Veštine sa ljudima
Vođa, motiviše ljude, pomagač, orijentisan ka mušterijama, kooperativan, utiče na ljude, ume da prezentuje, empatičan, diplomata, pruža podršku, komunikativan, ume da sluša druge, pregovarač, inicijator, trener.

Veštine oslanjanja na vlastite snage
Pouzdan, inicijator, ambiciozan, domišljat, planira, ume da odredi prioritete, organizator, sarađuje sa drugim ljudima, ubedljiv, pregovarač, istrajan, voljan da uči, lako donosi odluke, vođen određenim ciljem.

Opšte veštine
Lako rešava probleme, rukovodilac projekta, kreativan, istraživač, kompjuterski obrazovan, prilagodljiv, dobar u računskim radnjama, analitičar, poslovan, preduzetnik, pisac, posvećen.

Specijalističke veštine
Marketing, obračunavanje poreza, jezici, porodično pravo, elektronsko inženjerstvo, statistika, računarstvo, javno govornistvo, nastavnik, trener, preduzetnik.


MOTIVACIJE

Šta će vas motivisati u vašem poslu? Šta je od ovoga vama važno? Zašto?

Nagrade i priznanje;

Status;

Autoritet i uticaj;

Pomaganje društvu i ljudima;

Radna/životna ravnoteža;

Autonomija;

Sigurnost;

Rad sa drugim ljudima


ORGANIZACIJA

- Jeste li zainteresovani za rad u velikoj kompaniji ili maloj organizaciji?
- Da li vam je važno ako ne radite za novac / u javnom sektoru / u preduzeću / industriji / multi-nacionalnoj organizaciji?

INTERESOVANJA

- Jeste li zainteresovani za rad koji uključuje ideje i kreativnost?
- Da li volite da budete praktični i pri ruci drugima?
- Da li želite da radite s ljudima? Ako je tako, na koji način?

Vođstvo?
Saradnja?
Ubeđivanje?
Pregovaranje?
Kontrola?
Predavanje?
Savetovanje?
Upravljanje?
Organizacija?
Briga o drugima?
Prodaja?
Zabava?

OKRUŽENjE

- Da li biste više voleli da radite kod kuće / u zajedničkoj / u privatnoj kancelariji / da delite sto sa nekim / na putu / na otvorenom ili u zajednici?
- Da li bi vam smetalo da ste pod pritiskom / radite do samog kraja roka / ili biste radije nesto dobro organizovano sa ustaljenom rutinom?
- Da li biste radije da radite nezavisno ili kao deo tima?

LOKACIJA

Gde želite da radite? Kragujevac? Srbija? EU? Na nekom drugom mestu?

BRANŠA

Koja oblast vas najviše interesuje? Koristite izvore u Centru da istražite koji su sve poslovi uključeni u koju branšu.