Ključni GLAGOLI za pisanje biografije i prijave za posao

Analizirati.

Biti siguran, Biti agilan, Biti izabran, Biti kompetentan, Biti konzistentan, Biti odgovoran, Biti prijemčiv za.

Biti kreativan.

Voditi, Volontirati.

Generisati.

Davati instrukcije, Dokazati, Dostići, Demonstrirati, Dizajnirati, Dostaviti, Delegirati.

Završiti.

Identifikovati, Izabrati, Izvoditi, Izumeti, Inicirati, Intervjuisati, Istraživati.

Kvalifikovati se za,
Komunicirati, Konsolidovati,
Kontrolisati, Koordinisati.

Minimizirati, Motivisati.

Nadgledati, Napredovati, Naučiti.

Obezbediti, Obnoviti,
Obrađivati, Obučavati,
Oceniti, Održavati,
Ojačati, Organizovati,
Organizovati se, Otvoriti.

Planirati, Poboljšati,
Podstaći, Pojednostaviti,
Pokrenuti, Postići,
Poštovati, Prevoditi,
Pregovarati, Predstaviti,
Predložiti, Preduzeti,
Preispitati, Preporučiti,
Preuzeti, Proveriti,
Proceniti, Proširiti,
Prilagoditi se, Primeniti,
Prikazati, Pripremiti se,
Programirati, Proizvoditi,
Promeniti, Promovisati,
Razviti, Razmestiti,
Razumeti, Regrutovati,
Reorganizovati,
Rešiti, Reprezentovati, Rukovoditi.

Savetovati, Savladati,
Sarađivati, Smanjiti,
Smisliti, Stvoriti.

Testirati, Transformisati.

Ubediti, Uvećati, Umanjiti,
Umrežiti se, Unapređivati,
Upoznati, Upućivati,
Uspostaviti, Usredsrediti se,
Uticati, Učestvovati.