Istraživanje i planiranje karijere

Korak 1. Upoznajte sebe

Istraživanja su pokazala da one osobe koje su u najvećem stepenu zadovoljne svojim profesionalnim izborom, nalaze posao podudaran sa svojim interesovanjima, sposobnostima i vrednostima. Vaš izbor karijere će, verovatno, postajati jasniji kako vaše potrebe ili želje postaju jasnije vama. Istražite šta volite ili ne volite, otkrijte svoje talente, sposobnosti, vrednosti, interesovanja, vaše snage i slabosti.

Sposobnost možete posmatrati kao vaš potencijal za obavljanje nekog posla, odnosno kao mogućnost postizanja stručnosti u nekoj profesiji kroz dalju obuku i iskustvo. Razmislite o vašem dosadašnjem obrazovanju, stručnom iskustvu, hobijima i koje su se vaše sposobnosti tu istakle.

 

Korak 2. Svet rada 

Ovde bi bilo poželjno da: detaljno opišete idealan posao, uz definisanje najpoželjnijih osobina i osobina koje nikako ne bi smeo da ima taj posao, koje zahteve za osobinama ličnosti i vrste odgovornosti uslovljava taj posao i koje razvojne potrebe postavlja. Formirana slika idealnog posla u stvarnosti ne mora da postoji, ali služi kao orijentir i kriterijum za valorizaciju trenutnih i budućih opcija pri procesu razvoja karijere.

Traganje za opcijama u karijeri pretpostavlja aktivno uključivanje u komunikacijske mreže u okviru vaše profesije, praćenje poslovnih informacija i konsultovanje sa kolegama i stručnjacima za razvoj karijere.

 

Korak 3. Utvrđivanje ciljeva, plana aktivnosti i strategije razvoja karijere

Ovde treba utvrditi najvažnije ciljeve u karijeri koje želite da postignete, resurse koji su vam na raspolaganju, prepreke koje se mogu javiti, sredstva koja su vam potrebna, kao i drugačije mogućnosti u postizanju ciljeva. Plan treba da uključuje mogućnosti uklanjanja utvrđenih slabosti i nedostataka u veštinama, kao i smernice za sticanje novih znanja.

Imajte na umu da će nam ciljevi koje odredimo kao prioritetne u nekom narednom periodu života oduzimati određeno vreme, i može da se desi da to vreme bude oduzeto od nekih drugih naših životnih polja koja su nam takođe važna.

 

Korak 4. Implementacija

Implementirajte alternativu koja najbolje odgovara vašim interesovanjima, vrednostima i sposobnostima. Svoju odluku možete implementirati na neki od sledećih načina:

  • Pohađajte kurseve koji su povezani sa izborom karijere.
  • Obavljajte volonterski rad ili honorarni posao u oblasti za koju ste se odlučili kako biste oprobali svoju odluku i videli da li je prava za vas. 
  • Isprobajte traženje posla u oblasti koju ste izabrali. 

Donošenje odluke o karijeri u jednom trenutku nije jedina niti finalna odluka koju ćete doneti. Svaka odluka vas pomera dalje u razvoju vaše karijere, i otvara druge, nove mogućnosti za istraživanje.