Kritika biografije

Biografija (CV) treba da bude preglediva na prvi pogled i za petnaestak sekundi. Ukoliko želite da znate da Vaša bigrafija ostavlja dobar utisak odgovorite na sledeća pitanja:

Prvi utisak

 • Da li CV izgleda originalno?
 • Da li je privlačan za čitanje, sa jasno razdvojenim delovima i dovoljnim razmacima?
 • Da li dizajn izgleda profesionalno?
 • Da li su kvalifikacije navedene tako da čitalac može odmah da zaključi da li kandidat zadovoljava uslove?
 • Da li je dužina i sveukupan izgled odgovarajuć, uzimajući u obzir nivo karijere i cilj?Izgled

 • Da li pruža vizuelno prijatan, uredan izgled?
 • Da li postoje elementi dizajna kao što su tačke, podebljana slova i crte koje vode čitaoca kroz dokument i ističu važan sadržaj?
 • Da li postoji ravnoteža između teksta i praznog prostora?
 • Da li su sve margine poravnate sa svih strana?
 • Da li su elementi dizajna kao što su razmaci i veličina slova korišćeni dosledno kroz ceo dokument?
 • Ukoliko je duži od stranice, da li druga stranica sadrži naslov?Delovi

 • Da li su svi delovi jasno označeni?
 • Da li su delovi poređani najboljim redom da istaknu najjače adute kandidata?
 • Da li je istorijat zaposlenja naveden obrnutim hronološkim redom (poslednji posao kao prvi)?Cilj karijere

 • Da li je cilj karijere naveden naspram vrha u podnaslovu, predmetu ili sadržaju?
 • Da li se odnosi na određeni cilj u karijeri ne pokušavajući da bude univerzalan dokument?
 • Ukoliko želite promenu karijere, da li je novi cilj jasno naveden uz detalje koji idu u prilog kako su dosadašnja iskustva relevantna za novi cilj?Dostignuća

 • Da li uključuje ispunjen listing dostignuća u karijeri?
 • Da li su dostignuća predstavljena brojevima, procentima, sumama novca ili drugim konkretnim jedinicama uspeha?
 • Da li su naglašena dostignuća?
 • Da li su dostignuća razdvojena od odgovornosti?


Relevantnost

 • Da li je informacija relevantna za menadžerske potrebe?
 • Da li sadržaj ide u prilog cilju karijere?
 • Da li rezime obiluje bogatim rečnikom i odgovarajućim izrazima?
 • Da li su priložene dodatne informacije, kao što su nagrade i istraživanja, dok su lični detalji kao što su bračno stanje, godine i nacionalnost i drugi nerelevantni detalji izostavljeni?Pisani stil

 • Da li je izbegnuto u prvom licu jednine koristeći lične zamenice kao što su ja, moj i ostale?
 • Da li je tok sadržaja logičan i lak za razumevanje?
 • Da li je savršen koliko god može da bude, bez nepažljivih pismenih gramatičkih i rečeničnih grešaka?


Imajte na umu da ne postoji jedan jedini, najbolji stil pisanja biografije. Morate pronaći svoj sopstveni, ali najpre morate savladati osnovna pravila. Ispod možete videti jedan od uobičajenih stilova pisanja koji Vam može poslužiti kao primer za pisanje Vaše bigrafije. Ukoliko imate još nedoumica, javite se našim savetnicima za razvoj karijere.