Standardni sadržaj biografije

Sve biografije bi trebalo da sadrže osnovne informacije o vama:

Lični podaci. Ime i prezime, datum rođenja, adresa, broj telefona i elektronska pošta.

Obrazovanje i kvalifikacije. Fakultet, srednja škola, kursevi i slično. Trebalo bi navesti, pre svega, formalno obrazovanje, ali možete navesti i druge vidove obrazovanja ukoliko iza njega stoji neka relevantna organizacija i ukoliko je ono bitno za vašu profesionalnu orijentaciju.

Radno iskustvo. Navedite svako radno iskustvo za koje mislite da će biti značajno za posao za koji se prijavljujete. Nemojte se „odricati” neplaćenih poslova ili poslova na kojima niste zauzimali značajnu poziciju. I ti poslovi mogu biti značajni za poslodavca. Na taj način on će steći uvid u vaše sposobnosti i znanja. Osim toga, pokazećete da ste angažovana i motivisana osoba, spremna da napreduje i da steknete nove veštine. Navedite kompaniju ili organizaciju za koju ste radili, funkciju koju ste tamo obavljali i, ako smatrate da je potrebno, nešto detaljniji opis vaših zaduženja.

Interesovanja i aktivnosti. Da bi poslodavac stekao nešto širu sliku o vama, potrebno je da navedete interesovanja i aktivnosti koje nisu usko povezane sa vašim profesionalnim usmerenjem. Ovo je bitno, jer tako poslodavac može da stekne dublji uvid u vašu ličnost. Često baš ovaj odeljak može zainteresovati poslodavca i navesti ga da vas pozove na intervju. Ovde možete navesti neke kraće kurseve, seminare i treninge koje ste pohađali, sport kojim se bavite i slično.

Preporuke. Preporuke su bitne, mada ih poslodavci ne traže uvek. Potrudite se da nađete osobu čija će preporuka biti relevantna. To znači da vas ta osoba mora poznavati duže vreme, da je sarađivala sa vama ili da je bila vaš pretpostavljeni. Bilo bi dobro da imate dve preporuke - od profesora ili od profesora i bivšeg poslodavca.