Kandidati koji su primljeni na Univerzitetski program prakse u DES doo

Objavljeno petak, 20 februar 2015

Kandidati koji su primljeni na Univerzitetski program profesionalne prakse u DES doo su:

1. Aleksandra Jankov - Filozofski fakultet, psihologija

2. Viktorija Teleki - Filozofski fakultet, psihologija

3. Irena Janković - Medicinski fakultet, specijalna edukacija-defektolog

4. Alenka Kamanj - Medicinski fakultet, specijalna edukacija-defektolog

5. Sandra Štajner - FTN, inženjerski menadžment

6. Marina Marinkov - FTN, arhitektura

7. Goran Milanović - Pravni fakultet

8. Sanja Stojanović - PMF, hemija

9. Tamara Stanivuković - Ekonomski fakultet

10. Tamara Juras - Ekonomski fakultet

11. Olga Kovačević - Ekonomski fakultet

12. Tamara nanić - Ekonomski fakultet

Kandidati se pozivaju na zajednički sastanak sa direktorom u preduzeću u utorak, 24. februara 2015. godine s početkom u 8 časova.