Stipendiranje, studijski boravci i razmena studenata

Objavljeno četvrtak, 01 januar 2009

Sve informacije o stipendijama, studijskim boravcima i razmenama studenata pogledajte na sajtu Univerziteta u Novom Sadu. Za sve dodatne informacije možete posetiti Kancelariju za međunarodnu saradnju Univerziteta u Novom Sadu ili na svom fakultetu.