Studenti na praksi

Objavljeno nedelja, 01 novembar 2009

Shodno razvoju visokog obrazovanja i primeni Bolonjskog načina studiranja u Srbiji kao i preporukama Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja da praksa postane gotovo obavezan segment na svim studijskim programima na Univerzitetima u Srbiji, studenti Univerziteta u Novom Sadu osmislili su program pod nazivom „Studenti na praksi“ kako bi svojim kolegama na UNS i drugim univerzitetskim gradovima pomogli u pronalaženju prakse i eventualnog zapošljavanja. Cilj programa jeste da se na jednostavan i sistemski organizovan način povežu kompanije i fakulteti, a samim tim i studenti kako bi se stvorili uslovi za sprovođenje prakse u definisanom vremenskom periodu i sami studenti dodatno edukovali i na terenu primenjivali do tada stečeno znanje na maticnom fakultetu. Program je osmišljen kako bi studenti putem konkursa elektronskim putem aplicirali za program prakse koji je ostvaren.