Radna praksa u pokrajinskim organima uprave i Skupštini APV - otvoren konkurs

Objavljeno ponedeljak, 09 novembar 2009

Univerzitetski program radne prakse u pokrajinskim organima uprave zajednicki organizuju Univerzitet u Novom Sadu, Skupština i Izvršno vece AP Vojvodine, uz podršku Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS). Konkurs se raspisuje za 47 učesnika Programa koji će obavljati radnu praksu od decembra 2009. do jula 2010. godine, 15 časova nedeljno, u jednom od pokrajinskih organa uprave. Radna praksa će započeti nakon konačnog odabira učesnika Programa.

Učešce u Programu predstavlja jedinstvenu priliku za sticanje radnog iskustva i praktičnog znanja o funkcionisanju pokrajinske i državne uprave kao i za dodatnu edukaciju kroz radionice koje se organizuju u okviru Programa. Program radne prakse je volonterskog karaktera. Učesnici koji su uspešno završili učešće u Programu primiće novčanu nagradu u slučaju da se sredstva obezbede aktom o finansiranju APV.

Učesnik u Programu može da bude:

  • student koji studira po Zakonu o Univerzitetu ukoliko je u školskoj 2009/10. godini na završnoj godini studija, apsolvent ili student magistarskih studija;
  • osoba koja je diplomirala po Zakonu o Univerzitetu u periodu od 1. januara 2008. godine do dana zaključenja konkursa za učešce u Programu;
  • student na studijama drugog stepena po Zakonu o visokom obrazovanju u školskoj 2009/10. godini ili osoba koja je završila studije prvog ili drugog nivoa studija po Zakonu o visokom obrazovanju u periodu od 1. januara 2008. godine do dana zaključenja konkursa za učešce u Programu.

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

  • popunjeni prijavni formular (može se preuzeti sa sajtova: www.uns.ac.rswww.radnapraksa.skupstinavojvodine.gov.rs ili dobiti u prostorijama Univerzitetskog centra za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Novom Sadu, Dr Ilije Đuričića br. 3, u okviru studentskog doma Slobodan Bajić)
  • CV na srpskom i engleskom jeziku
  • potvrda od fakulteta o trenutnom statusu kandidata i uverenje o položenim ispitima i prosečnoj oceni - za studente / fotokopija uverenja o završenim studijama ili diplome fakulteta - za osobe koje su završile studije i
  • dve fotografije (3x3,5 cm).