Univerzitetski program radne prakse u Skupštini, Pokrajinskoj vladi i pokrajinskim organima uprave

Objavljeno sreda, 01 decembar 2010

Konkurs traje do 22. novembra 2010. godine. Učesnici programa će obavljati radnu praksu (decembar 2010.- jul 2011. godine, 15 časova nedeljno) u jednom od pokrajinskih organa uprave. Radna praksa će započeti nakon konačnog odabira učesnika Progarama. Učešce u programu predstavlja jedinstvenu priliku za sticanje radnog iskustva i prakticnog znanja o funkcionisanju pokrajinske uprave kao i za dodatnu edukaciju kroz radionice koje se organizuju u okviru Programa. Program radne prakse je volonterskog karaktera. Učesnici koji su uspešno završili učešce u Programu primiće novčanu nagradu u slučaju da se sredstva obezbede aktom o finansiranju APV.