Univerzitetski program radne prakse u jedinicama lokalne samouprave na teritoriji APV 2010/2011

Objavljeno sreda, 01 decembar 2010

Konkurs traje 22. novembra 2010. godine. Učesnici programa će obavljati radnu praksu od decembra 2010. do jula 2011. godine, 15 časova nedeljno u jednoj od jedinica lokalne samouprave na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine i u javnim preduzećima, ustanovama i organizacijama čiji je osnivač skupština jedinice lokalne samouprave. Radna praksa će započeti nakon konačnog odabira učesnika Programa.