IAESTE - STRUcNA praksa

Objavljeno petak, 17 decembar 2010

Otvoren je konkurs za slanje sudenata na STRUcNU PRAKSU U INOSTRANSTVO preko IAESTE Pododbora Novi Sad tokom letnjih meseci 2011. godine.