Program prakse u ECOprofit Novi Sad

Objavljeno petak, 18 mart 2011

Program za praktikante traje 8 meseci i obuhvata:

  • 4 dana osnovne obuke kroz radionice,
  • 6 poludnevnih obuka (tokom 8 meseci) kroz praktičan rad - kao pomoćni konsultant u kompanijama u kojima se sprovodi ECOprofit program,
  • mesečne sastanake na kojima ce se praktikanti pripremati za rad u praksi,
  • program ce trajati od maja 2011. do januara 2012. godine i
  • obuka će trajati okvirno 20 dana.