Volontiranje u Volonterskom Centru Vojvodine

Objavljeno subota, 01 januar 2011

Organizovanje radnih kampova i slanje domaćih volontera na kampove širom sveta. Organizovanje i učestvovanje u velikom broju međunarodnih razmena mladih, seminara, treninga, konferencija i inicijativa, edukativnih programa, humanitarnih akcija. Projekti i akcije koje radimo izvanredno pokazuju mogućnost uključivanja i sinteze umetnosti, lutkarstva, edukacije, muzike sa ekologijom, odnosno zaštitom životne sredine. Najvažnije je pronaći problem u našoj neposrednoj okolini, koja će biti povod angažovanju.