Volontiranje u MNRO Novi Sad

Objavljeno subota, 01 januar 2011

Ciljevi organizacije MNRO će se realizovati kroz podršku volontera. Volonteri ce raditi sa umereno mentalno ometenim osobama izmedju 15 i 35 godina. Volonterima se nudi mogućnost da rade individualizovano sa korisnicima i/ili da realizuju radionice sa celom grupom.