Volontitanje u EHO Centru

Objavljeno subota, 01 januar 2011

Aktivnosti EHO centra su usmerene na sledeće:

  • Ispitivanje potreba korisnika i organizacija;
  • Animiranje potencijalnih korisnika i volontera za ukljucivanje u aktivnosti RC OSI;
  • Evidencija i ažuriranje baze podataka korisnika i organizacija;
  • Koordinacija i supervizija rada volontera i
  • Besplatne usluge prevoza specijalnim vozilom sa liftom.