Evropsko udruženje BEST

Objavljeno petak, 27 maj 2011

BEST Novi Sad je u članstvu BEST-a od novembra 2005. godine. Od tada su organizovali 25 projekata od čega su 12 projekata bili međunarodnog karaktera, dok su ostalih 13 projekata bili namenjeni isključivo studentima u Srbiji. Od 12 međunarodnih projekata organizovali smo 5 stručnih kurseva, i omogućili da malo više od 300 studenata Univerziteta u Novom Sadu poseti stručne kurseve u inostranstvu. Stručni kursevi su otvoreni za sve studente iz cele Evrope. Upravo zbog toga što BEST Novi Sad organizuje takve seminare, više od 20.000 studenata Univerziteta u Novom Sadu ima mogućnost prijave na neki od stotinjak seminara godišnje.

BEST Novi Sad preko mnogobrojnih događanja uspostavlja vezu između studenata sa Univerziteta u Novom Sadu i firmi iz Srbije kako bi obe strane imale višestruku korist. Naime, firme na taj način dolaze do kvalitetnog poslovnog kadra, a studenti ostvaruju poslovne kontakte, dolaze do stipendija, mogućnosti za praktični rad, pa često i do stalnog zaposlenja.