Društvo mladih istraživača "Branislav Bukurov"

Objavljeno petak, 27 maj 2011

Glavne aktivnosti Društva su edukacija studenata i srednjoškolaca i osposobljavanje za bavljenje naučno-istraživackim radom. Društvo tokom godine organizuje istraživacke, edukativne i volonterske terene (kampove) u okviru raznih projekata vezanih za geografske i turizmološke nauke. Nosioci projekata su uglavnom studenti, a projekti se najčešce organizuju uz pomoć i saradnju mnogih institucija i društava čija se interesovanja poklapaju sa interesovanjima i ciljevima Društva. Poslednjih nekoliko godina Društvo početkom godine organizuje edukativni kamp za nove članove Društva, sa ciljem njihove edukacije, animacije i boljeg međusobnog upoznavanja. Društvo organizuje i predavanja o aktuelnim pitanjima iz oblasti geografije, turizma i ekologije kao i predavanja putopisnog karaktera na kojima su predavači profesori Univerziteta u Novom Sadu i sa drugih univerziteta i društava kao i eminentni stručnjaci iz oblasti prirodnih i društvenih nauka.

Društvo "Branislav Bukurov" je registrovano kao udruženje građana i pripada kategoriji neprofitnih nevladinih organizacija. Proces odlučivanja počinje sa sastancima Društva koji se redovno održavaju jednom nedeljno i nastavlja se konsultovanjem članova Društva i stručnih saradnika. Odgovornost za donete odluke preuzima Predsednik Društva. Za 19 godina postojanja Društvo je imalo preko 700 članova, uglavnom studenata matičnog Departmana za geografiju, mada ima i članova sa drugih fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Veliki broj današnjih asistenata i profesora koji danas rade na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo su svoje prve naučne korake i znanja napravili i stekli upravo u ovom društvu.