Infostud prakse

Objavljeno sreda, 30 maj 2012

Ako nemate radno iskustvo, a želite da ga steknete, pruža vam se mogucnost da se upoznate sa svakodnevnim radom u poslovnom okruženju i steknete osnovno radno iskustvo koje vam može poslužiti kao referenca i pomoci u daljem pronalaženju posla.

Praksa podrazumeva rad sa punim radnim vremenom, prvenstveno na asistentskim poslovima i traje jedan do dva meseca. Praksa je volonterskog tipa i odnosi se na osobe koje do sada nisu bile u radnom odnosu.

Više infromacija na: http://znanje.infostud.com/praksa/