Volontiranje u Volonterskom centru Vojvodine

Objavljeno ponedeljak, 30 maj 2011

Grupa mladih je u januaru 2004. okupljena oko ideje volonterizma prepoznala potrebu za pokretanjem volonterskog centra kao mogućeg rešenja brojnih problema zajednice i društva u celini. Nedugo potom formiran je Volonterski centar Vojvodine. Tokom svoje prve godine rada funkcionisao je kao neformalna grupa. U početku je primarna aktivnost bila organizovanje radnih kampova i slanje domaćih volontera na kampove širom sveta. Kako je vreme odmicalo broj volontera i aktivnosti je rastao i ideja se razvijala.

Konačno, krajem 2005. godine VCV je i zvanično registrovan.

Sa razvojem organizacije proširivao se i spektar aktivnosti. Do sada smo realizovali više od 30 međunarodnih radnih kampova u Srbiji, organizovali i učestvovali u velikom broju međunarodnih razmena mladih, seminara, treninga, konferencija i inicijativa, edukativnih programa, humanitarnih akcija, pokrenuli lokalni volonterski servis u Novom Sadu, pružili podršku u realizaciji različitih manifestacija i festivala itd.

U naše programe i aktivnosti do sada je bilo uključeno više od hiljadu domaćih i 500 stranih volontera.

Ostvarili smo saradnju sa mnogobrojnim organizacijama kako u zemlji tako i širom sveta. Krajem 2006. godine naš rad je prepoznat i od strane SCI (Service Civil International) - međunarodne mirovne organizacije koja koordinira razmenama volontera sa ograncima u više od 40 zemalja i partnerima širom sveta. Jedan od tih ogranaka danas je i Volonterski centar Vojvodine.

MISIJA: Volonterski centar Vojvodine nastoji da volonterizam bude prepoznat i priznat kao sredstvo izgradnje pojedinca i društva organizovanjem volonterskih aktivnosti i širenjem vrednosti volonterizma među ljudima.

VIZIJA: Stabilno društvo u kome se svi slobodno krećemo, imamo jednake mogućnosti za obrazovanje i pristup informacijama, a zasnovano na solidarnosti, miru, ljubavi, prihvatanju različitosti i životom u skladu sa prirodom.

VREDNOSTI:

VOLONTERIZAM kao sredstvo promovisanja pozitivnih društvenih vrednosti kroz samoinicijativno delovanje, bez očekivanja materijalne nadoknade, a za dobrobit društva u celini.

SOLIDARNOST kao svest o potrebi uzajamne odgovornosti radi ostvarivanja pravednijih odnosa među ljudima.

TOLERANCIJA kao prihvatanje tuđih shvatanja i stavova, bez obaveznog slaganja sa istim.

RAVNOPRAVNOST kao jednaka prava i mogućnosti za svakoga bez obzira na pol, starost, obrazovanje, rasu, nacionalnost, društveni status, političke i religijske stavove i sve ostale vidove različitosti.

MIR I NENASILJE kao osnovni principi razmišljanja i ponašanja.

ŽIVOT U SKLADU SA PRIRODOM kao težnja ka promeni životnih obrazaca ponašanja i njihovo usklađivanje sa osnovnim principima održivog razvoja. Verujemo da su svi ljudi sposobni za zajednički život uz uzajamno poštovanje bez pribegavanja bilo kakvoj vrsti nasilja kao načinu rešavanja konflikata. Verujemo da je kroz zajedničko angažovanje moguće ostvariti bolje uslove za rast i razvoj pojedinca i društva, zdraviju životnu sredinu i socijalno okruženje. Tome smo posvetili svoj dosadašnje i buduće rad.

Ukoliko ste u ovome prepoznali sebe i želite na bilo koji način da doprinesete ostvarenju naše vizije, više ste nego dobrodošli!