Predavanje generalnog direktora Direktorata za proširenje Evropske komisije "EU-Serbia Relations: Working Together"

Objavljeno utorak, 17 mart 2015

Gost Novosadskog univerziteta, u četvrtak, 19. marta, biće visoki zvaničnik Evropske Komisije iz Brisela, gospodin Kristijan Danijelson (Generalni direktor Direktorata za prosirenje – DG NEAR).

Gospodin Danijelson će svečano otvoriti nove čitaonice na PMF-u, nakon čega će studentima Novosadskog univerziteta održati predavanje na temu"EU-Serbia relations: working together". Biće to prilika da se g. Danijelson susretne sa novosadskim studentima, razmeni mišljenja, te odgovori na njihova pitanja.

Predavanje Kristijana Danijelsona, generalnog direktora Direktorata za proširenje Evropske komisije "EU-Serbia relations: working together" je u četvrtak, 19. marta, u amfiteatru “Mihajlo Pupin” na Prirodno-matematičkom fakultetu (Trg Dositeja Obradovića 4) u 10.30 sati.

Detalje iz biografije Kristijana Danijelsona ćete pronaći na linku http://ec.europa.eu/civil_service/docs/directors_general/danielsson_en.pdf

 

SVEČANO OTVARANJE NOVE ČITAONICE NA PMF-u

Projekat unapređenja visokoškolskog obrazovanja (EU HETIP) zajednički je projekat Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkg razvoja Republike Srbije <http://www.mpn.gov.rs/sajt/>_i _Evropske unije <http://europa.rs/> (EU) za čiju je implementaciju EU obezbedila 22 miliona evra iz pretpristupnih fondova Evropske unije (IPA). Na Konkursu iz  marta 2010. PMF dobija projekat ukupne vrednosti 1.200.000 Eur. Radovi  su počeli u januaru 2013., a nadograđena su dva
sprata iznad postojećih amfiteatara na Deparmanu za matematiku i informatiku/Departmanu za fiziku za potrebe centralne PMF čitaonice sa 144 mesta, 2 učionice i 14 profesorskih kabineta. Proširen je prostor na prvom spratu Departmana za geografija, turizam i hotelijerstvo za potrebe računarske učionice i 3 kabineta za profesore. Renovirana je i opremljena Laboratorija za hidrobiologiju na Departmanu za biologiju i ekologiju, kao i Laboratorija za ćelijske kulture na Departmanu za hemiju.

*Svečano otvaranje novih prostora je _19. marta u 10.15 sati, u zgradi Deparmana za matematiku i informatiku i Departmana za fiziku, Trg Dositeja Obradovića 4._*

Tom prilikom će *Christian DANIELSSON, *generalni direktor Direktorata za proširenje Evropske komisije preseći crvenu vrpcu i tako studentima na korišćenje predati nove prostore. Svečanom otvaranju će prisustvovati* i državni sekretar resornog ministarstva, dr Aleksandar Belić, rektor Novosadskog univerziteta, prof. dr Radovan Pejanović, kao i prodekan na PMF-u, prof. dr Milica Pavkov Hrvojević. *